Prvá satelitná telemetria kamzíka v Tatrách

Ochrana kamzíka vrchovského tatranského na Slovensku má dlhú históriu. Začiatky cieľavedomej a organizovanej ochrany kamzíka v tatranskej oblasti prichádzajú už  v polovici 19. storočia so založením Uhorského karpatského spolku, ktorý sa zaoberal otázkami záchrany kamzíčej populácie v Tatrách. Nasledovali rôzne prírodoochranárske aktivity výskumníkov vedúcich k čiastkovým ochranárskym opatreniam, až k zásadnému prelomovému roku 1949, kedy vznikla Správa Tatranského národného parku.

Početnosť kamzíkov za posledné desaťročia značne kolísala. Najnižšie zaznamenané stavy boli po II. svetovej vojne kedy boli na hranici vyhynutia.  Od roku 2000 došlo k zintenzívneniu praktickej ochrany kamzíka tatranského, čo sa prejavilo postupne aj na jeho početnosti.  V súčasnosti sa na celom území Tatier vykonáva pravidelné sčítanie kamzičej zveri  dva  krát ročne. Na slovenskej aj poľskej strane sme na  jeseň v r. 2016 zaevidovali 1367 jedincov.  Kolísanie početnosti kamzíka počas histórie monitorovania spôsobila najmä kombinácia zvýšeného lovu, pytliactva, predácie, chorobnosť, porušovanie návštevného poriadku TANAP-u a extrémne zmeny počasia.

Záložná populácia kamzíka vytvorená v rokoch 1969 – 1972 v Nízkych Tatrách vznikla odchytením a prenesením jedincov z Vysokých a Belianskych Tatier. Táto je však pre populáciu  nášho tatranského endemitu už v súčasnosti nepoužiteľná, keďže došlo ku kríženiu s alpskými kamzíkmi. Nakoľko je v záujme nás všetkých zachovať tatranského kamzíka v jeho čistej forme je potrebné vynaložiť maximálne možnú mieru na udržanie súčasnej stabilnej populácie.

Správa TANAP-u v tomto roku koordinovala realizáciu projektu ,,Ochrana a monitoring kamzíka vrchovského tatranského”.  Úspešne boli odchytené štyri jedince za účelom  sledovania ich časopriestorovej aktivity s použitím telemetrických obojkov najmodernejšej technológie. Samotný obojok je vybavený GPS a GSM modulom, teplotným snímačom, VHF vysielačom a automatickým vypínacím mechanizmom Drop off.  V prípade zlyhania tohto mechanizmu sú súčasťou obojku bavlnené vrstvy, ktoré saopotrebovaním a vplyvom počasia rozpadnú a následne kamzík obojok stratí. Predpokladaná životnosť batérií je približne tri  roky v závislosti od rôznych iných faktorov. Súčasťou projektu boli tiež DNA analýzy a biotechnologické služby na prítomnosť parazitov vo vzorkách trusu.

V minulých výskumoch vykonávaných na populácii tatranského kamzíka bolo na základe biologického materiálu pochádzajúceho väčšinou z nájdeného trusu identifikovaných deväť samíc, ktorých gény sa stali základom pre populáciu kamzíka v Tatrách. Cieľom súčasného výskumu bolo taktiež zhodnotiť populáciu kamzíka žijúceho v tatrách na genetickej úrovni. Za týmto účelom boli porovnané genetické dáta kamzíkov žijúcich v Tatrách s ostatnými kamzíkmi žijúcimi v Európe. Podarilo sa nám identifikovať nový genetický typ kamzíka Tatra X,  doposiaľ nepublikovaný v génovej banke a zároveň opäť potvrdiť jedinečnosť slovenskej populácie kamzíka vo svete. Vo výskume bude potrebné naďalej pokračovať a ďalšie získané vzorky identifikovať až na úroveň jedinca. Tento prístup nám umožní hodnotiť rodinné vzťahy v populácii, mieru príbuznosti, a mnohé iné parametre. Identifikácia variabilných úsekov chromozómu Y v populácii kamzíka tatranského poskytne informácie o otcovských zakladateľských líniách a doplní celkový obraz o našom autochtónnom poddruhu. Získaná databáza spolu s údajmi o lokalizácii biologického materiálu prostredníctvom GPS súradníc nám poslúži ako základ databázy pre vysledovateľnosť a ochranu kamzíka tatranského. 

Biotechnologické služby na prítomnosť parazitov vo vzorkách trusu prispeli  k zisteniu  zdravotného stavu kamzičej populácie v Tatrách. Na vykonanie parazitologického prieskumu populácie boli použité vzorky, ktoré boli spárované s evidovanou GPS súradnicou a pre zabezpečenie jednoduchého prístupu vizualizované v prostredí vektorového digitálneho modelu terénu DTM. Najčastejšie zastúpené druhy parazitov boli Muellerus spp, Protostrongylus rufescens a Eimeria rupicaprae. Tieto informácie nám poslúžia na stanovenie nových cieľov a následný výskum vplyvu faktorov prostredia na celkovú populáciu kamzíka

 

Jazyk

icon-facebook2
 pomoc

Partneri

logo profinet

airtransport

logo wilde

logo SE

Anička B O N U S

Príbeh jedného orla

(slovenska verzia)

Príbeh svišťa

ikonka kopie

Živé kamery

Spevavce TANAP

1675

Vtáčí ostrov

001030 002521

Vtáčí ostrov - východ

001030 002671

Kriváň

krivan

 Hniezdo RK

54514527 10205882229610541 5741438571064066048 o

 Hniezdo LM

001024 000309

Lomnický štít

lomni

Bociany - Vavrišovo

1788

Bociany - Partizánska Ľupča

1747

Bociany - Lisková

55

 Bociany - Pribylina

prib

Bociany - Veľká Lomnica

t

 

Návštevníci

DnesDnes517
CelkovoCelkovo5893358

Reklama

 

kukaj logo6

ropk