Manažment parkov a chránených území v USA

V dňoch 21. augusta - 8. septembra 2017 sa zástupca Správy TANAP-u zúčastnil výmenného programu s názvom ,,Manažment parkov a chránených území,,. Hlavným celom programu bolo preskúmať systémy správ národných parkov a chránených území, spoznať trendy v oblasti ochrany biodiverzity a ochrany voľne žijúcich organizmov v USA.
Tento medzinárodný program, ktorého sa zúčastnilo 22 účastníkov z celého sveta obsahoval 34 pracovných stretnutí. Viedli sa diskusie medzi odborníkmi z praxe a s miestnymi komunitami o úlohách vlády a súkromného sektora v oblasti ochrany biodiverzity, správ parkov a rozvoja cestovného ruchu. Všetci účastníci absolvovali niekoľko poznávacích výletov do parkov a chránených území a zúčastnili sa dobrovoľníckych aktivít.
Počas troch týždňov sa navštívili štyri štáty. Stretnutia vo Washingtone DC boli zamerané na správu a dohľad nad federálnymi parkami, kultúrnymi pamiatkami, prírodnými zdrojmi a chránenými oblasťami.Stretnutia v štáte Colorado prezentovali systém riadenia parkov a chránených oblastí a súčasne vyváženosť ekonomických potrieb a potrieb miestnych komunít. Správa národného parku Rocky Mountain  pripravila stretnutie s rangermi parku a celodenný výlet do skalistých hôr. Vzhľadom k medzinárodnej spolupráci sesterských  parkov Rocky Mountains a TANAPu, bolo stretnutie prínosné najmä z hľadiska výmeny informácií a skúseností v problémových témach ako udržateľný turizmus, podkôrnikové kalamity, dobrovoľnícke aktivity, environmentálna výchova  a pod. Stretnutia v New Orleans boli zamerané na predstavenie kultúrnych tradícií, ako sú hudba, umenie a história, a tiež zachovanie a využitie prírodných zdrojov mokradí. Poslednou destináciou bolo mesto Albany, ktoré sa nachádza v hornom štáte New York, známom svojimi krásnymi horami a lesmi na hranici Spojených štátov s Kanady. Stretnutia sa uskutočnili tak v Albany, ako aj v severnom regióne Adirondack, kde sa účastníci oboznámili s výzvami a možnosťami cezhraničných opatrení na ochranu parku a životného prostredia a zároveň sa oboznámili s tým, ako sa komunity zapájajú do interakcií s parkami ich regiónu.