Zimná sezónna uzávera vysokohorských turistických chodníkov v TANAP-e

V Tatranskom národnom parku už začala zima. Skončilo sa príjemné vegetačné obdobie a pre zvieratá nastáva náročný boj o prežitie v  snehu a mrazoch, pri podstatne obmedzenom množstve dostupnej potravy. Najznámejší symbol Tatier, kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica), si začiatok zimy spestril obdobím zachovania rodu - rujou, zatiaľ čo ďalší symbol svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris) už pár týždňov spí tvrdým spánkom v svojich norách hlboko pod snehom.

 

Na horách si už niekoľko nedočkavých nadšencov obulo lyže  a stihlo  vyskúšať prvú snehovú nádielku a to i napriek zvýšenému lavínovému nebezpečenstvu . Aby sa predišlo možným negatívnym vplyvom pre všetky živočíchy, pre ktoré sú Tatry kolískou, kuchyňou aj spálňou, Správa TANAP-u upozornila listom OÚ Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, na potrebu sezónnej uzávery vybraných turistických chodníkov TANAP-u a na záujmy ochrany prírody a krajiny. Následne prebehlo správne konanie, výstupom ktorého je rozhodnutie o obmedzení vstupu verejnosti na niektoré turistické chodníky Tatranského národného parku, ktorých zoznam je uvedený v príslušnom rozhodnutí, vrátane mapovej prílohy.

 

Zmena v sezónnej uzávere oproti pôvodnej nastala v časti Tatranskej magistrály, a to na úseku červeného TZCH č. 0930  Velické pleso - Batizovské pleso - Sedlo pod Ostrvou - Popradské pleso - rázcestie Trigan, ktorý by nebude sezónne uzavretý ani pri snehovej pokrývke. Ďalšou zmenou je skrátenie uzávery v Juráňovej doline v k.ú. Vitanová, v úseku - červený TZCH č. 0847b Juráňova dolina ústie - sedlo Pod Umrlou do 30.04.  Naopak, Slavkovský štít - modrý TZCH č. 2906 Slavkovská vyhliadka - Slavkovský štít je v termíne od 1.11. do 14.6. sezónne uzavretý bez ohľadu na snehové podmienky na ňom. Na ostatných turistických chodníkoch zostáva zimná sezónna uzávera platná tak, ako to bolo doteraz zaužívané.

 

Po zimných mesiacoch sa od 15. júna budúceho roku budú môcť návštevníci vysokohorských turistických chodníkov, opäť pokochať na zdravej a silnej populácii kamzíkov a svišťov, bez ktorých si už naše Tatry ani nevieme predstaviť. Nakoľko sa vyskytujú len na malej časti Slovenska a nikde inde na svete, sú nielen našim, ale aj svetovým prírodným bohatstvom, ktoré sa nám určite oplatí zachovať pre budúce generácie. K tomu cieľu nám výrazne prispieva aj zimná sezónna uzávera vysokohorských turistických chodníkov v TANAP-e.