Čo sa deje s tatranskými kamzíkmi?

Tatranská kamzičia populácia v súčasnosti zažíva najväčšie straty od roku 1971. Vtedy v Žiarskej doline   prišlo o život 12 kamzíkov po páde do rokliny, pravdepodobne v snahe uniknúť pred hlukom a svetlom zábavnej pyrotechniky z neďalekého Baranca. Ku dnešnému dňu Správa TANAPu eviduje už 15 uhynutých kamzíkov.  Niektoré z nich sa  stali prirodzeným kolobehom života a poslúžili ako zdroj potravy pre veľké šelmy. Kamzík je na život v drsnom prostredí dokonale vybavený. Zbytočné riskovanie, však  nie je pre tento druh živočícha prirodzené. Zdržiava sa najmä na lokalitách v ktorých sa cíti bezpečne i napriek tomu, že bývajú značne exponované. Následkom nestabilného teplého počasia a rýchleho mrznutia sa niekedy kamzíky ocitajú v ľadovej pasci. V snahe nájsť potravu a vyhnúť sa nebezpečenstvu pádu na ľade schádzajú z alpínskeho stupňa smerom nadol až do pásma lesa. Pravdepodobne kombinácia extrémne zľadovateného terénu,   doliny so zimnou uzáverou avšak s neustálym tlakom ľudí, množstvo úrazov a s nimi spojené celodenné prelety záchranárskych vrtuľníkov, sú príčinou toľkých smrteľných pádov symbolu Tatranského národného parku. Domovom kamzíkov je po celý život skalnatý alpínsky terén vo väčšine prípadov len v rámci jedného dolinového celku, čo nám potvrdzujú aj získané údaje vysielané z telemetrických obojkov a taktiež DNA analýz. Z ľudského pohľadu priestor, kde tento vzácny endemit môže žiť, rodiť mláďatá ale tu i umiera, sa zdá ako značne obmedzený. Táto situácia však nastáva iba vtedy keď  sú zvieratá vystavené stresujúcim situáciám. Podobne to bolo aj v prípade obojkovanej kamzice s menom Jesica.Jej príbeh sa začal písať odchytom a založením telemetrického obojka vo Velickej doline, dňa 4. novembra 2016. Meniny v ten deň oslavovala Jesica. V zimných mesiacoch sa jej životný priestor zúžil na lokalitu Kvetnica a jej priľahlé svahy, kde mala dostatočnú potravnú ponuku. Od tohto miesta, ktoré bolo pre kamzicu kuchyňou aj spálňou sa vzdialila nanajvýš do vzdialenosti max 2400 m vzdušnou čiarou. Počas celého telemetrického  mapovania len dva krát opustila Velickú dolinu a to v letných mesiacoch. Najvyšším dosiahnutým bodom bol Kotlový štít v masíve Gerlachu. Najsevernejšie zaznamenané miesto v rámci jej domovského okrsku bol Velický štít. Bola to skúsená vodiaca samica, ktorá nám poskytovala telemetrické údaje o svojom pohybe počas jedného roku a dvoch mesiacov. V posledný deň  roku 2017 nám žiaľ obojok vyslal mortality kód. Kamzica bola s pomocou antény dohľadaná 3. januára 2018 pod asi 30 cm vrstvou snehu neďaleko Velického plesa.