Medzinárodné zimné sčítanie vtáctva 2018

Každoročne organizované medzinárodné  zimné sčítanie vtáctva je zamerané na zistenie početností nehniezdnych populácií vodných a na vodu viazaných vtákov. Do januárového sčítania sa zapájajú stovky mapovateľov, sú medzi nimi profesionálni ornitológovia, členovia a dobrovoľníci SOS/BirdLife Slovensko a ochranárske organizácie. Pracovníci Správy TANAP-u  monitorovali úseky  na rieke Váh, Poprad, Oravica a ich prítokoch. Najčastejšie videné druhy zimujúceho vtáctva, ktoré sme na pridelených vodných tokoch zaznamenali, boli  kačica divá, vodnár potočný, potápač veľký, labuť hrbozobá, volavka popolavá,  beluša veľká, kačica chrapka, potápka malá ale aj orliak morský a rybárik riečny. Počas niekoľkých dní stráveným v blízkosti vody je možné zažiť príjemné a aj tie menej príjemné situácie. Túto sčítavaciu sezónu sme mali možnosť vidieť vydru riečnu s kurióznym úlovkom, ktorým bola umelá rybka s olovkom aj háčikom. Ďalším nešťastníkom bol káčer kačky divej so zapletenými behákmi do nylonového vlasca.
Súčasťou mapovania vtáctva je aj sledovanie stavu vodných tokov z hľadiska ich znečistenia. Po prejdení niekoľkých desiatok riečnych kilometrov na našich úsekoch sme počas tejto akcie skonštatovali, že najšpinavejšia rieka je Biely Váh v úseku Važec – Východná. V tomto horskom vodnom toku vyvierajúcom priamo pod úpätím Kriváňa, by sa nielenže nikto nechcel nikdy kúpať, ale na mnohé úseky rieky sa žiaľ aj ťažko pozerá.
Plastové fľaše, chladničky, kreslá, koberce, dvere z automobilu a iné druhy odpadu, to všetko tu môžeme nájsť aj napriek tomu, že ide o územie európskeho významu. Na pomerne krátkom úseku sme determinovali veľa znečisťovateľov, túto situáciu bude v dohľadnej dobe potrebné riešiť na lokálnej úrovni so samosprávami miest a obcí.