Kontrola zimnej sezónnej uzávery v TANAP-e  

Odbor strážnej služby Správy TANAP-u uskutočnil v Západných a Vysokých Tatrách monitorovaciu akciu, ktorej cieľom bolo dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny, so zameraním sa na pohyb mimo platných turistických chodníkov. Dôraz sa kládol na nepovolený vstup na miesta kde platí obmedzenie pohybu návštevníkov v súlade s rozhodnutím orgánu ochrany prírody a kde rovnako dochádza k častým následným zásahom horskej záchrannej služby. Deviati profesionáli a jeden dobrovoľník počas nedeľnej kontrolnej činnosti zistili spolu viac ako päťdesiat priestupkov. Jedenásť z nich bolo nutné riešiť aj v blokovom konaní. Vzhľadom na enormný tlak na tieto lokality zo strany návštevníkov, bude kontrola týchto i ďalších lokalít vykonávaná pravidelne až do konca obdobia zimnej sezónnej uzávery.