Čiastočné ozdravenie Bieleho Váhu

Horský vodný tok a zároveň územie európskeho významu Biely Váh, sa dočkal čiastočného vyčistenia. V dňoch 22. a 23. mája 2018 zrealizovala Správa TANAP-u v spolupráci Urbárom - Pozemkovým spoločenstvom Važec čistenie rieky Biely Váh. Na pomoc prišli aj študenti z Výskumného ústavu vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine.

Plastové fľaše, igelitové tašky, koberce, obnosené šatstvo a pneumatiky, s týmto všetkým sa museli dobrovoľníci  popasovať priamo v  studenom vodnom toku, vyvierajúcom pod úpätím Kriváňa. Počas dvoch dní sa na dvojkilometrovom úseku rieky vyzbieralo viac ako 140 vriec komunálneho odpadu, nehovoriac o množstve veľkoobjemového odpadu, ktorý sa už do plastových vriec jednoducho nepomestil.

Na pomerne krátkej časti územia sme determinovali veľa znečisťovateľov, túto situáciu bude potrebné  v dohľadnej dobe riešiť na lokálnej úrovni so samosprávou.

Biely Váh je pod obcou Važec dlhodobo znečisťovaný komunálnym odpadom, ktorého pôvodcom sú najmä obyvatelia obce preto veríme, že pri najbližšej akcii bude aktívna aj miestna samospráva. Rieka Biely Váh je chráneným územím európskeho významu a udržiavanie jeho čistoty je základom zabezpečenia ochrany vzácnych druhov rastlín, živočíchov a prírodných biotopov, ktoré sú predmetom ochrany.

Vzhľadom na rozsah znečistenia bude potrebné v ozdravení Bieleho Váhu  pokračovať a zo strany obce zintenzívniť kontrolu pri nakladaní s odpadmi.

Správa TANAPu ďakuje všetkým zúčastneným za pomoc a snahu urobiť niečo pozitívne pre prírodu.