Kamzíky spoločne so svišťami pred web kamerou skončili.

práva TANAP-u s poľutovaním oznamuje, že priamy prenos spod Lomnického štítu bol predčasne ukončený. Dôvod je ten, že kamera bola odcudzená neznámym páchateľom. Spolupráca Správy TANAP-u s renomovanou firmou PROFI–NET s.r.o. zaoberajúcou sa poskytovaním dátových služieb a kamerovými prenosmi z prírody pokračovala aj tento rok v realizácii online prenosov vzácnych živočíchov z tatranskej prírody. V zimnom období to boli spevavce na krmítku, populárny a najviac navštevovaný prenos z hniezda bociana, sokol myšiar z balkónového hniezda. Odtiaľ sme prenosovú techniku o hmotnosti 250 kg za pomoci 12 profesionálnych strážcov TANAP-u vyniesli a nainštalovali do alpínskeho stupňa, do kamzičieho a svištieho biotopu.

Štyri roky Správa TANAP-u umožňuje širokej verejnosti a odborníkom prenášať online prenosy z rôznych kútov nášho najstaršieho parku. Presunutím kamerového systému do ťažko skúšanej lokality častými búrkami a vetrami nebol zhodou okolností zaznamenaný ani jeden výpadok kamery, aj keď bola napájaná solárnou energiou. Neznámy páchateľ nám všetkým ukončil dennodenné nazretie do alpínskeho stupňa, čo práve robia kamzíky a svište. Tešili nás odozvy od dôchodcov, imobilných ľudí, detí, tiež tých, čo si z finančných dôvodov Tatry nemôžu dovoliť, odborníkov ale aj ohlasy zo zahraničia. Priamy prenos pozerala aj veľká komunita Slovákov žijúcich v USA a Kanade. Doteraz od januára t.r. sme mali na stránke vyše 3 miliónov kliknutí.

Správa TANAP-u spraví všetko preto, aby sa obnovila spolupráca s hlavným sponzorom projektu firmou PROFI–NET, ktorý utrpel škodu. Pri najbližšom stretnutí so sponzorom budeme hľadať také riešenie aby na naše stránky znovu klikali ľudia z celého sveta a web kamerový systém nám bude môcť znovu ukazovať to pekné, čo na Slovensku v tatranskej prírode máme.

 


Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________