Nové hniezdo pre bociana bieleho v obci Bobrovec

Na jar tohto roku si nový pár bocianov bielych postavil hniezdo na komíne nákupného strediska COOP Jednota v obci Bobrovec, okr. Liptovský Mikuláš. Komín budovy je v zimnom období využívaný, v objekte sa kúri, preto majiteľ objektu COOP Jednota požiadal Správu TANAP-u o odstránenie hniezda z komína. Nové hniezdo pre bociany bolo za spolupráce Správy TANAP-u, Stredoslovenskej energetiky a COOP Jednota postavené neďaleko nákupného strediska v areáli Základnej školy v Bobrovci dňa 1.októbra. Hniezdo z komína bude v rámci predsezónnej údržby komína odstránené a bude naň nainštalovaná zábrana, aby na jar bocian na komín nemohol zahniezdiť.

 


Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________