Zimné sčítanie vodného vtáctva v roku 2021

16.-19. januára 2021 sa uskutočnilo v poradí už 54. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku. Tohoročné sčítanie bolo špecifické vzhľadom na obmedzenia, ktoré sa týkajú momentálnej epidemiologickej situácie. Sčítacie úseky v našej gescii sa našťastie podarilo obsadiť a  mrazivé počasie s vyššou snehovou pokrývkou spolu poskytli ideálne podmienky. Tradične sa monitorovali úseky na rieke Váh, Poprad, Oravica a ich prítokoch. 

Medzi pozorovanými druhmi vtáctva, ktoré sme mali možnosť vidieť, boli kačica divá, vodnár obyčajný, labuť veľká, volavka popolavá, potápka chochlatá, čajka bielohlavá, rybárik riečny a ďalšie. Spozorované boli aj iné druhy živočíchov viazané na vodné prostredie napr. vydra riečna či dokonca zvyšky rakov ako pozostatok jej hostiny na brehu rieky. Takéto nálezy sú pozitívnym znamením, keďže prítomnosť rakov v niektorých tokoch svedčí o dobrej kvalite ich vôd.