Výrub lesa v ochrannom pásme Nového Štrbského plesa

Obec Štrba vydala v júli 2019 stavebné povolenie pre stavbu „LAKE apartmens & hotel“ v blízkosti Nového Štrbského plesa. Vydaniu stavebného povolenia predchádzali vyjadrenia príslušných orgánov ochrany prírody v Prešove a Poprade. Okresný úrad Prešov vydával stanovisko k posúdeniu vplyvov navrhovanej stavby na lokality Natura 2000, pričom si k svojmu vyjadreniu vyžiadal ako podklad stanovisko Správy TANAP-u, ktorá požadovala rešpektovať 20 m ochranné pásmo od brehovej čiary Nového Štrbského plesa, v ktorom sa nachádzal predmetný smrekový les. Okresný úrad Prešov prevzal túto podmienku do svojho vyjadrenia z júna 2018, kde požadoval zapracovať  do projektu stavby pre územné rozhodnutie  a stavebné povolenie podmienku „Rešpektovať 20 m pás plochy pozdĺž brehovej čiary Nového Štrbského plesa, v ktorom nebudú vykonávané žiadne zásahy.“ Následne si tento okresný úrad vyžiadal v októbri 2018 od Správy TANAP-u stanovisko k vykonávaniu technických geologických prác v danej lokalite, kde Správa TANAP-u opätovne potvrdila svoju požiadavku ponechania 20 m ochranného pásma lesa Nového Štrbského plesa.  

K samotnému územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu však už vydával v novembri 2018 stanovisko odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Poprad. Tento orgán ochrany prírody si už k svojmu vyjadreniu k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu nevyžiadal stanovisko Správy TANAP-u a tak sa do jeho vyjadrenia nepremietla požiadavka ponechania 20 m ochranného pásma lesa pri Novom Štrbskom plese. Vo svojom vyjadrení iba uviedol všeobecne formulovanú podmienku „Vzrastlé dreviny, ktoré nebudú prekážkou pri samotnej výstavbe budú ponechané na pozemku.“ Toto vyjadrenie bolo zaslané stavebnému úradu obce Štrba, ktorý následne vydal predmetné stavebné povolenie. Nevyžiadaním si stanoviska od Správy TANAP-u, tak došlo v lokalite k výrubu predmetného 20 m ochranného pásma lesa pri Novom Štrbskom plese, o ktorom sa Správa TANAP-u dozvedela až po vyrúbaní drevín.   

Jazyk

icon-facebook2
 pomoc

Partneri

logo profinet

airtransport

logo wilde

logo SE

Anička B O N U S

Príbeh jedného orla

(slovenska verzia)

Príbeh svišťa

ikonka kopie

Živé kamery

Spevavce TANAP

1675

Vtáčí ostrov

001030 002521

Vtáčí ostrov - východ

001030 002671

Kriváň

krivan

 Hniezdo RK

54514527 10205882229610541 5741438571064066048 o

 Hniezdo LM

001024 000309

Lomnický štít

lomni

Bociany - Vavrišovo

1788

Bociany - Partizánska Ľupča

1747

Bociany - Lisková

55

 Bociany - Pribylina

prib

Bociany - Veľká Lomnica

t

 

Návštevníci

DnesDnes1300
CelkovoCelkovo5683372

Reklama

 

kukaj logo6

ropk