Viac bezzásahových lokalít pre hlucháňa v TANAPe

Od roku 2017, kedy sa na Slovensku začala skutočná a cielená ochrana hlucháních biotopov, sa nám na Správe TANAPu až doposiaľ podarilo so súkromnými vlastníkmi lesov vyrokovať približne 2000 ha bezzásahových území v TANAPe. 
Nie všetky konania v našom kompetenčnom území sú ukončené a veríme, že aj ďalšie subjekty budú nasledovať tento príklad. Rovnako veríme, že štát bude naďalej adekvátne kompenzovať súkromným vlastníkom pozemkov ich ujmy za obmedzenie bežného obhospodarovania  v lesoch, ktoré sú súčasne posledným útočiskom nášho najväčšieho lesného kurovitého vtáka.

V minulom roku Európska komisia  podala na Súdny dvor EÚ návrh na začatie konania proti Slovensku za ohrozenie hlucháňa hôrneho. Komisia konštatuje, že sme do svojej národnej legislatívy správne nezaviedli a taktiež nedodržiavame niektoré články európskej smernice o biotopoch a smernice o vtákoch. Slovensko ale prijalo plán záchrany hlucháňa hôrneho, v ktorom uznalo tento pokles a vymedzilo opatrenia na jeho zastavenie. Tieto opatrenia sa však v praxi doteraz neplnili a ťažba dreva v lesoch s výskytom hlucháňa hôrneho naberala obrovské rozmery. Porasty takto zaradené do bezzásahu plynulo nadviažu na budúcu A zónu navrhnutú v rokmi rozpracovanej zonácii Tatranského národného parku. 

Zastavenie  poškodzovania a zároveň fragmentácie hlucháních biotopov je pre prežitie  populácie tohto glaciálneho reliktu kľúčové. Nastal čas splatiť dlh voči tomuto ikonickému druhu, ktorý sa nachádza na pokraji prežitia a začať reálne chrániť jeho biotopy. Pokiaľ je celospoločenskou objednávkou zachovať tento druh  pre ďalšie generácie,  je potrebne spojenie rozumných ľudí v prospech ochrany a spoločne nájsť cestu, aby tieto záujmy nahradili záujmy ekonomické. 
Vďaka novele zákona o ochrane prírody a krajiny platnej od 1.1.2020 dostali možnosť všetky správy chránených území Slovenska, vyjadriť sa k náhodným ťažbám tak, aby mohli všetky druhy vtáctva žijúce v chránenom vtáčom území a v národnom parku, dať život svojmu potomstvu v podobe nerušeného rozmnožovania a výchovy mláďat.

Jazyk

icon-facebook2
 pomoc

Partneri

logo profinet

airtransport

logo wilde

logo SE

Anička B O N U S

Príbeh jedného orla

(slovenska verzia)

Príbeh svišťa

ikonka kopie

Živé kamery

Spevavce TANAP

1675

Vtáčí ostrov

001030 002521

Vtáčí ostrov - východ

001030 002671

Kriváň

krivan

 Hniezdo RK

54514527 10205882229610541 5741438571064066048 o

 Hniezdo LM

001024 000309

Lomnický štít

lomni

Bociany - Vavrišovo

1788

Bociany - Partizánska Ľupča

1747

Bociany - Lisková

55

 Bociany - Pribylina

prib

Bociany - Veľká Lomnica

t

 

Návštevníci

DnesDnes1546
CelkovoCelkovo5317437

Reklama

 

kukaj logo6

ropk