Strážcovia TANAP-u v Základnej škole Bobrovec

Dňa 27. 9. 2012 sa v Základnej škole Bobrovec uskutočnil Environmentálny deň. Strážcovia TANAP-u z Liptovského Mikuláša žiakom 2. stupňa názorne ukázali ako poznávať a chrániť krásy našej prírody. Boli vytvorené štyri stanoviská, na ktorých strážcovia pracovali s deťmi. Žiaci sa naučili poznávať dreviny a rastliny, ktoré rastú v okolí školy, vypočuli si prednášku o veľkých šelmách a naučili sa poznávať stopy zvierat. Veľkým ďalekohľadom pozorovali vtáky v okolí a dozvedeli sa zaujímavosti nielen o ich živote, ale aj o živote dravcov. Zaujala ich prednáška o TANAP-e a krátke filmy o svišťoch a kamzíkoch. Na akcii sa zúčastnilo 160 žiakov ZŠ Bobrovec.

 


Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________