Maľovanka ,,Spoznávame medvede“

Motiváciou na vydanie tejto veselej maľovanky bola potreba priblížiť hravou a náučnou formou život medveďa hnedého deťom. Originál pôvodne vznikol v Severnej Amerike, kde sú medvede rešpektované a akceptované ako neoddeliteľná súčasť prírody. Obyvatelia horských oblastí sa s nimi postupne naučili koexistovať. Na jej vydanie, adaptáciu a následnú distribúciu slovenskej verzie sme získali súhlas od organizácie Alaska Department of Fish and Game. Bolo potrebné ju prispôsobiť slovenským pomerom, ktoré sa od Severnej Ameriky líšia. Na druhej strane základy spoločného nažívania človeka a medveďa sú univerzálne ako u nás, tak aj kdekoľvek na svete.

Obsahom sú obrázky na vymaľovanie, kvíz a stručné informácie o potravných nárokoch a návykoch medveďa, prostredníctvom ktorých sa deti naučia zásadám, ako sa správať na území s výskytom medveďa a najmä praktickým radám ako predchádzať stretnutiam s týmito chlpáčmi. Často sa stáva, že aj ich rodičia nevedia, ako sa majú správať v území, kde sa vyskytuje táto veľká šelma, pričom vždy na chyby a ľahostajnosť ľudí doplatí práve medveď tou najvyššou cenou.

 

Je veľmi dôležité, aby naše deti od malička vedeli ,,načúvať,, prírode okolo seba. Obzvlášť to platí aj v prípade tohto ikonického, ale aj obávaného chráneného druhu živočícha medveďa hnedého. Veríme, že práve tí najmenší budú aj touto cestou pre dospelých v tematike budovania pozitívneho vzťahu k medveďom tými najlepšími učiteľmi. Maľovanka bude čoskoro k dispozícii na stihnutie aj na našej webovej stránke http://spravatanap.sk v sekcii TANAP špeciál.