Menej bežné a vzácne prvosienky v Tatrách

V podhorí už bežné druhy prvosienok (prvosienka vyššia a prvosienka jarná) dokvitajú, no vo vyšších nadmorských výškach, kde jar prichádza neskôr, sa začínajú prvosienky objavovať až teraz. Na vápencovom podloží kvitne prvosienka holá, ktorá je žlto kvitnúcou prvosienkou, ktorú nájdeme aj vo vysokohorskom prostredí. Má  kožovité, hladké, dužinaté listy, podľa ktorých dostala aj druhové pomenovanie.

Ostatné druhy prvosienok nemajú žltú, ale ružovú až fialovú farbu. Na severných, chladných a veterných stráňach a snehových výležiskách, hlavne v subalpínskom a alpínskom stupni rastie prvosienka najmenšia. Jej fialové kvietky sú pritisnuté tesne pri zemi. Kvitne jednotlivo, v trsoch alebo vytvára až vankúšovité porasty. Jej nízky vzrast a kožovité listy súvisia s jej adaptáciou na nepriaznivé vysokohorské podmienky.

Najvzácnejšou zo všetkých druhov prvosienok je prvosienka dlhokvetá. Patrí medzi ružovofialovo až fialovo kvitnúce druhy a ako už názov našepkáva, jej kvety sú typické výrazne dlhou korunnou rúrkou. Na Slovensku rastie iba v Belianskych Tatrách, a aj tu nie je bežným druhom a vyskytuje sa iba na niekoľkých lokalitách.