Jedovaté rastliny vie dobytok spoľahlivo rozlíšiť

Na pasienkoch je možné pozorovať, že dobytok vynecháva pri pastve niektoré druhy rastlín. Na pastvinách v tomto období ostávajú nespasené listy jesienky obyčajnej, čo sme zdokumentovali pri nedávnom mapovaní lúčnych biotopov. V takomto stave rozoznáva jesienku iba málo ľudí. Známejšie sú kvety, ktoré sa objavujú na jeseň a svojimi ružovými až svetlo fialovými kvetmi zdobia jesennú prírodu. Dobytok ju však rozoznáva spoľahlivo a má jasne zakódované, že táto rastlina nie je jedlá a pri pastve ju dôsledne obchádza. Na pastvine, kde sa pásli kone, sme zaznamenali iba listy jesienky obyčajnej, pričom ostatná vegetácia bola spasená.

Jesienka obsahuje jeden z najprudších jedov – kolchicín. Bol používaný pri travičskej činnosti už od mýtických čias a predpokladá sa, že ho využívala aj Medea. Jedovatá je celá rastlina, pričom jesienkový jed je zákerný tým, že sa vstrebáva pomaly a otrava sa prejaví, až keď už môže byť neskoro.

Kone a dospelý dobytok sa na pastve jesienke vyhýbajú a odmietajú i seno s ňou, keďže ani sušením sa jej jedovatosť neznižuje. Kozy a ovce ju bez  toxických následkov spásajú, ale mlieko od takýchto zvierat môže mať toxický účinok.