Likvidovanie inváznych druhov rastlín

Správa Tatranského národného parku sa v priebehu uplynulého týždňa venovala odstraňovaniu druhu pohánkovec japonský (Fallopia japonica). Keďže sa jedná o invázny druh rastliny, likvidovali sa lokality jeho výskytu na území Tatranského národného parku, ale aj mimo vlastného územia národného parku. Prvý deň sa na sútoku Oravy a Váhu pri Kraľovanoch odstránil invázny druh na ploche asi 1000 m2 a zozbieraná bola biomasa v množstve 3,8 ton. Druhý deň sa likvidovali lokality výskytu vo Vysokých Tatrách (Hrebienok, Dolný Smokovec, Horný Smokovec, Nový Smokovec). Celkovo bol druhý deň pohánkovec japonský odstránený na 7 lokalitách v okolí Smokovcov.

Pohánkovec japonský (Fallopia japonica) bol do Európy dovezený ako medonosná a okrasná rastlina, no začal sa invazívne šíriť na opustených, nevyužívaných miestach s narušenou vegetáciou, v okolí vodných tokov, ciest, železníc, ale rozširuje sa aj na pôvodné biotopy (lúky, brehové porasty). Často vytvára rozsiahle husté porasty, pod ktorými už nedokážu existovať žiadne iné druhy rastlín. Šíri sa predovšetkým vegetatívne – podzemkami, ktoré v niekoľkých vrstvách pod sebou prerastajú pôdu, rozkonárujú sa a vyrastajú z nich nové byle.

Je to statná rastlina vysoká aj cez dva metre, a preto jej likvidácia miestami pripomínala presekávanie sa džungľou a chlapi s krovinorezmi a mačetami sa strácali v záplave listov a zelene.

Pomôcť pri tejto práci nám prišla aj pani poslankyňa NR SR RNDr. Anna Zemanová, spolu s dobrovoľníkmi so strany Sloboda a Solidarita. Neváhali vyhrnúť si rukávy a zašpiniť sa pri vynášaní biomasy a jej nakladaní. Aj vďaka nim sme za dva dni odstránili viac ako 5 ton tejto inváznej rastliny.

Naše poďakovanie patrí okrem dobrovoľníkov z SaS aj Technickým službám Ružomberok, Kompostárni BRO Ružomberok, Technickým službám a kompostárni Svit, ktorí pomohli s prevozom a zlikvidovaní zozbieranej biomasy.