Cyklus odborných debát Ministerstva životného prostredia dorazil aj na Správu TANAP-u

Koncom minulého týždňa sa vo Svite ukončil niekoľkotýždňový cyklus stretnutí a odborných debát ministra životného prostredia Jána Budaja, štátnych tajomníkov Juraja Smatanu a Michala Kiču, štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Milana Kyseľa a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. V tomto zložení predstavili ochranárom, štátnym lesníkom, neštátnym vlastníkom lesných pozemkov, podnikateľom v cestovnom ruchu a tiež zástupcom neziskových organizácií plán reformy národných parkov a plánovaný presun správy štátneho majetku v nich pod MŽP SR. Žiaden zákon doteraz nebol prezentovaný takouto formou na stretnutiach v regiónoch, cieľom ktorých by bolo nájsť možnosť spolupráce všetkých zainteresovaných strán.