Počítanie kamzíkov v Tatrách

Po roku Správa TANAP-u v spolupráci so ŠL TANAP-u a poľským TPN uskutočnila jesenné sčítanie kamzičej zveri v Tatrách. Sčítanie je zamerané na zistenie celkovej početnosti kamzíkov. Zoológov zaujímajú aj počty mladých kamzíčat, ako sa zmenili od jarného sčítania, koľko mladých v priebehu leta uhynulo.

Sčítanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.10.2012 všetkých milo prekvapilo. Počasie bolo ideálne, čo sa samozrejme ukázalo aj na výsledkoch. Celkom v celých Tatrách bolo napočítaných 1096 kamzíkov, čo je oproti minulému roku nárast o 167 jedincov. Z celkového počtu bolo 177 tohtoročných mladých kamzíčat.

Na poľskej strane narátali 286 jedincov, z toho 43 kamzíčat do jedného roku. Je potešujúce, že po veľkom poklese populácie na začiatku tohto tisícročia sa kamzíkom darí. Terajšie stavy početnosti sa približujú k maximálnym zisteným počtom kamzíkov v Tatrách v 30. rokoch minulého storočia, kedy sa udáva početnosť 1 200 – 1597 jedincov.

Pri sčítaní bol nájdený aj jeden uhynutý kamzík pod Volovcom.

 


 Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________