Slováci zbierali skúsenosti v Afrike

Národný park Saadani v Tanzánii, nachádzajúci sa na východnom pobreží Afriky, pracovne navštívili Slováci. Pozvanie prijali od pána Simona Davida Guthrie, ktorý u nás od roku 2008 spolupracuje so spoločnosťou Projekt Medveď s.r.o. Pozvanie na návštevu a na strávenie jedného pracovného týždňa v národnom parku Saadani prijal generálny riaditeľ Sekcie ochrany prírody MŽP Mgr Rastislav Rybanič a riaditeľ Správy TANAPu Ing. Pavol Majko.

Vzdušnou cestou prekonaná vzdialenosť 8 400 km Slovensko – Tanzánia stála za to. V Africkej divočine Slováci absolvovali niekoľko terénnych exkurzií. Vyvrcholením programu bol pracovný workshop, v ktorom prezentovala každá strana odchyt a obojkovanie divo žijúcich zvierat. Pracovníci Národného parku Saadani prezentovali výsledky odchytov a následné obojkovanie slonov a levov. Slovenská strana odprezantovala skúsenosti z odchytu a obojkovania našej najväčšej šelmy, medveďa hnedého v Tatranskom národnom parku. Nové získané kontakty, výmena praktických skúseností (aj keď napríklad hmotnosťou sú slony s medveďom neporovnateľné) prispejú k spoločnému cieľu -kvalitnému monitoringu divo žijúcich zvierat.

 


Foto: Archív TANAPu


 

 Foto: NP Saadani (narodný park)

 __________________________________________________________________________________________________________