Stĺpy smrti zabíjali

Vážnou ekologickou hrozbou vo voľnej krajine sú tzv. „Stĺpy smrti“. U vtákov väčších aj menších rozmerov pri elektrických výbojoch tu dochádza k vážnym úrazom. Vták môže byť ihneď usmrtený prípadne zmrzačený. Ak sa nájde takýto jedinec ešte živý, potom do konca života je odkázaný na pomoc človeka v rehabilitačnej stanici. K úrazu na sĺpoch od elektrického prúdu dôjde v momente, keď vták prepojí svojim telom (najčastejšie krídlami) vodič so železnou konzolou a elektrický prúd prejde telom vtáka.

Dňa 17.11.2012 v katastri obce Beňušovce, ktoré patrí do kompetenčného územia Správy TANAP-u, bol nájdený už usmrtený po takejto vážnej nehode orol skalný. Podľa určujúcich znakov svetlého peria pod krídlami bol tesne pred svojou dospelosťou. Teritórium tohto vtáka patrilo do najzápadnejšej lokality TANAP-u v Západných Tatrách v oblasti Babiek.

Vo svojej evidencii krúžkovania tohto jedinca objavil Ing Ján Korňan . Podľa krúžku na nohe identifikácia bola ľahká. Orlie mláďa krúžkovali na hniezde dňa 12.06.2008 v Malej Fatre.

V roku 1994 poznáme prípad z pod Chočských vrchov. Tu na jednom stĺpe zahynuli súčasne dve orlie mláďatá tesne po opustení hniezda.

Energetická spoločnosť SSE postupne najkritickejšie miesta zaisťuje. Na stĺpy sú montované špeciálne zábrany, aby sa vtáctvo takýmto nebezpečným miestam vyhlo.


Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________