2. február – Svetový deň mokradí

Uplynulo už presne 51 rokov odvtedy, čo bol v iránskom meste Ramsar podpísaný Dohovor o mokradiach, známy tiež pod názvom Ramsarská konvencia. 2. február je preto vyhlásený za Svetový deň mokradí a v tento deň si pripomíname význam týchto jedinečných ekosystémov. Mokrade patria k najohrozenejším typom biotopov na Zemi a aj napriek takýmto dohovorom sa ich plocha stále zmenšuje. Ramsarská konvencia má za cieľ napomáhať ochrane a racionálnemu využívaniu mokraďových biotopov. Slovenská republika pristúpila k Ramsarskému dohovoru v rámci bývalej ČSFR 2. júla 1990.

Tento významný deň sme si pripomenuli aj na Správe Tatranského národného parku a pri príležitosti Svetového dňa mokradí sme zorganizovali besedu pre žiakov z Popradu. Žiaci sa na nej dozvedeli o jedinečnosti týchto území, o význame mokradí pre biodiverzitu a pre človeka, ako aj o druhoch, ktoré v mokradiach žijú a ktoré sú na tieto typy biotopov viazané.

Zachovanie mokradí je aj jedným z riešení problému, ako zmierniť dopady zmeny klímy na Zemi.