Svetový deň vody

História Svetového dňa vody siaha do roku 1992, kedy konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať deň vody na medzinárodnej úrovni. Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov následne reagovalo vymenovaním 22. marca 1993 za prvý Svetový deň vody, od tej doby sa koná každoročne.

Správa Tatranského národného parku si tento deň pripomína každoročne prostredníctvom environmentálnych akcií. Aj tento rok pripravila prezentácie a besedy pre žiakov Základnej a Materskej školy na Dostojevského ulici v Poprade pre školákov prvého stupňa.

Cieľom besied bolo pripomenúť si dôležitosť a nenahraditeľnosť vody a dôsledky klimatických zmien na našu planétu.