Jarná migrácia obojživelníkov

Začína jar a s ňou aj obdobie rozmnožovania mnohých živočíchov. Niektoré z nich to nemajú na svojej púti k partnerom jednoduché. Najmä obojživelníky, ktoré sú najohrozenejšou skupinou živočíchov v Európe, často počas migrácie narazia na ťažko prekonateľné bariéry. Masové úhyny na dopravných komunikáciách patria medzi najvýznamnejšie z množstva negatívnych vplyvov, ktoré spôsobujú rapídny ústup obojživelníkov.
Pre väčšinu obojživelníkov je typická vernosť miestu, kde sa vyvinuli z vajíčka, čo znamená, že sú schopné sa rozmnožovať iba na týchto miestach. Buďme preto ohľaduplní a dajme možnosť týmto užitočným tvorom dostať sa zo zimovísk na svoje reprodukčné lokality.