PF 2013

Všetkým našim priaznivcom, sympatizantom, sponzorom a návštevníkom našej stránky ďakujeme za spoluprácu.

Želáme pokojné prežitie vianočných sviatkov, úspešný a šťastný nový rok 2013

 

PF 2013

__________________________________________________________________________________________________________