Monitoring vydry riečnej

Vydra riečna je ako vrcholový článok v biotopoch mokradí priamo závislá na kvalite vodných tokov a ich okolia. Jej prítomnosť a početnosť je indikátorom prirodzených potokov a čistých vôd s dostatkom potravy. V mesiacoch január a február terénni pracovníci zo Správy TANAP-u, okrem plnenia iných úloh, monitorujú výskyt a početnosť vydry riečnej na všetkých významnejších vodných tokoch v národnom parku. Prítomnosť a početnosť vydry sa zisťuje na zamrznutých potokoch podľa zanechaných pobytových znakov, hlavne čerstvých stôp a trusu. Pre získanie podrobnejších údajov o populácii vydier v TANAP-e sa počas monitoringu využívajú aj fotopasce.

 

Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________