SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ 2013

mokradRok 2013 je Medzinárodným rokom spolupráce pri ochrane vôd a je tak ideálnou príležitosťou pre Ramsarský dohovor a všetkých, ktorých sa to týka, pozrieť sa na spojenie medzi vodou a mokraďami.

Pre Svetový deň mokradí (SDM) 2013 sa Ramsarský dohovor spojil s Medzinárodným hydrologickým programom organizácie UNESCO, ktorý má vedúcu úlohu pri tomto Medzinárodnom roku a v partnerstve s ktorým bol vydaný plagát a informačný leták.

Témou tohtoročného Svetového dňa mokradí dňa 2. februára je Mokrade a vodné hospodárstvo. Hlavným cieľom Svetového dňa mokradí 2013 je zvýšiť povedomie ľudí o vzájomnej závislosti medzi vodou a mokraďami, upozorniť na spôsoby ako zabezpečiť spravodlivé zdieľanie vody medzi rôznymi skupinami zúčastnených strán a pochopiť, že bez mokradí nebude voda. Tejto téme sa už veľa rokov venuje Vedecký a odborný hodnotiaci panel Ramsarského dohovoru a jeho práca vyústila do viacerých užitočných usmernení pre členské krajiny dohovoru.

Pri tejto príležitosti Správa TANAPu pripravila tak ako po iné roky aktivity a besedy na ZŠ, spolu s premietaním filmov o mokradiach a Ramsarských lokalitách na Slovensku.

__________________________________________________________________________________________________________