Cenné zábery mačky divej (Felis silvestris) v TANAPe

Fotopasce sú už niekoľko rokov veľmi dobrým pomocníkom pri výkone služby profesionálnych strážcov Správy TANAP-u. Ich inštalácia a pravidelná kontrola umožňuje získavať cenné fotografie vzácnych a chránených živočíchov, no pomáhajú aj pri odhaľovaní nelegálnych aktivít, ktoré sú v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny. Vďaka fotopasciam a terénnemu mapovaniu strážcov sme na slovenskej strane Tatier na konci roka 2012 vyhodnotili početnosť medveďa hnedého. Fotopasce v posledných rokoch priebežne zaznamenávali aj výskyt vlka dravého, rysa ostrovida, vydry riečnej, tetrova hlucháňa a mnohých ďalších živočíchov, ktoré tu žijú.Najcennejšie zábery sme však zaznamenali až koncom januára 2013 v Západných Tatrách, kde sa prostredníctvom fotopasce podarilo niekoľkokrát zdokumentovať výskyt mimoriadne vzácnej a ohrozenej mačky divej (Felis silvestris). Miesto, kde ju zaznamenala naša fotopasca sa nachádza v predhorí Tatier v nadmorskej výške 900 metrov, pri vodnom toku, pričom najbližšia obec je vzdušnou čiarou od tejto lokality vzdialená viac ako 5 km. Optimum výskytu tejto vzácnej šelmy na Slovensku sú typické zmiešané a listnaté lesy v podhorí alebo vo vrchovinách, výnimočne sa vyskytuje vo vysokých horách alebo nížinách. Dospelé jedince dosahujú hmotnosť aj viac ako 8 kilogramov. Mačka divá má na prvý pohľad zavalitejšiu postavu ako mačka domáca, najmä vďaka dlhšej a hustejšej srsti. Má tiež väčšiu hlavu s dlhými fúzmi a menšími ušami. Je sfarbená do šedohneda až šedožlta, s výraznými ryhami na chrbte, chvoste a nohách. Na chrbte je výrazný tmavý pás, brucho býva krémovo žlté. Od zdivočenej mačky domácej ju možno odlíšiť najmä podľa chvosta – chvost mačky divej je kratší ako polovica dĺžky jej tela, po celej dĺžke je huňatý a pred koncom má 3 až 4 pruhy.

 


Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________