Svetový deň mokradí - beseda

Správa TANAPu v T. Štrbe pripravila ku Svetovému dňu mokradí besedy pre žiakov

na ZŠ v Hôrke a v Gerlachove. Žiaci sa oboznámili s projektom, ktorý pripravuje ŠOP SR v Banskej Bystrici, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu „ Zabezpečenie starostlivosti o mokrade Slovenska, zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach a budovanie kapacít.“

Počas besedy si žiaci pozreli filmy o mokradiach . Taktiež sa venovali rôznym aktivitám.

Žiaci na ZŠ v Gerlachove súťažili, kto najkrajšie namaľuje kvety mokradí.Najlepšie práce boli ohodnotené a žiaci za odmenu dostali materiály o mokradiach, ktoré pre ne venovala ŠOP SR v Banskej Bystrici.

 


Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________