Strhnuté kamzíky

Vo Važeckej doline pri potoku Suchej vody boli objavené strhnuté kamzíky v počte 6 jedincov. Obhliadkou kamzíkov, pobytových znakov a stôp bolo zistené že kamzíky strhol rys. V lokalite bol už niekoľkokrát monitorovaný príslušným strážcom úseku. Jedná sa o veľký exemplár rysa, preto bol počet strhnutých kamzíkov tak vysoký. Ďalšie 3 kamzíky boli objavené v blízkosti letného chodníka na Popradské pleso. Pred týždňom tiež v Západných Tatrách v Žiarskej doline.

Okolo strhnutých kamzíkov sa nachádzali početné stopy iných predátorov. Líšky, vlka, orla skalného aj medveďa, ktorého zlákal zo zimného brloha pach kadáverov. Predátori plnia pri takýchto situáciách dôležitú sanitárnu funkciu. Kamzíky koncom zimy sú zoslabnuté. Odobraté im boli biologické vzorky, ktoré budú predmetom ďalšieho výskumu.

Dva kamzíky sú v takom stave, že budú využité na preparáciu.   

 

Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________