Stretnutie pracovníkov environmentálnej výchovy

Dňa 5. 3. 2013 sa uskutočnilo stretnutie pracovníkov environmentálnej výchovy ŠOP SR - Správ Národných parkov a Správ CHKO, ktorí sa v B. Bystrici oboznámili s edukačným programom "Svet Karpát" a s brožúrou "Rozmanitosť života v Karpatoch." Autori tohoto environmentálneho programu z Daphné ukázali, aké možnosti tento program poskytuje.

Zúčastnení pracovníci environmentálnej výchovy obdržali rôzne materiály k výučbe na školách, medzi ktorými boli aj identifikačné kľúče na určovanie ihličnatých a listnatých stromov, krov, lišajníkov a žiab v Karpatoch. Tento seminár poskytol aj vybrané aktivity o vode, ktoré si mohli účastníci vyskúšať na modeloch priamo na mieste. Za Správu TANAPu sa zúčastnila pracovníčka EV Martina Proháczková.

 

Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________