Svetový deň vody

Pri príležitosti Svetového Dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname 22.marca, Správa TANAP - u v Tatranskej Štrbe pripravila besedy a aktivity so žiakmi na Základných školách v Batizovciach, Spišskej Teplici, v Poprade na ZŠ na ul. Komenského, ZŠ na ul. Dostojevského a Obchodnej Akadémii v Poprade. Zábavnou formou pre viac ako 800 žiakov tento významný deň priblížila pracovníčka Správy TANAPu pre environmentálnu výchovu Martina Proháczková.