Vzácny bobor hynie pod kolesami áut

Bobor eurázijský (Castor fiber) v minulosti žil na veľkej časti územia Slovenska. Jeho životný priestor je prísne viazaný na vodné prostredie. V časoch, kedy ich bolo najmenej, bol zaznamenaný len jeho ojedinelý a veľmi nepravidelný výskyt. V polovici 19. storočia bol až na tri areály v Európe vyhubený. V polovici 20. storočia bobry začali postupne osídľovať aj niektoré oblasti Slovenska. Odborníci nazývajú práve toto obdobie ako „postupný návrat bobrov“. Bobry sa pária na jar, kedy je u nich zaznamenaná zvýšená migračná aktivita. V TANAP-e sa začali v posledných rokoch objavovať aj v takých lokalitách, ako NPR Velická dolina alebo NPR Bielovodská dolina, pričom sa jednalo o migráciu, ktorá súvisela pravdepodobne s výskytom trvalých vodných plôch, ako napríklad tatranské plesá a pod. Po výstavbe severnej diaľnice D 1 „Mengusovce – Poprad“, vzniklo pri meste Svit niekoľko nových vodných plôch (štrkovísk), ktoré pravdepodobne lákajú aj existujúcu lokálnu populáciu bobra, ktorá sa vyskytuje v Spišskej kotline. Smutné však je, že pri takejto migrácii v priebehu posledných dní, uhynuli až dva dospelé jedince počas kolízie s autami. Jeden z bobrov bol autom zrazený priamo v meste Svit dňa 12.4.2013. Jednalo sa o pomerne veľkého jedinca s hmotnosťou okolo 20 kilogramov. Druhého bobra zrazilo auto na severnej D 1 pred tunelom Bôrik (v smere do Mengusoviec) dňa 16.4.2013. Druhý bobor vážil okolo 15 kilogramov.

 

Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________