Slovenský plynárenský priemysel a Správa TANAP-u vďaka spoločnému projektu chránia výnimočný genofond tatranských lesov

Symbolicky, na deň Zeme, sa chceme podeliť s vynikajúcou správou, že prostredníctvom spolupráce Správy TANAP-u, Ekofondu SPP a spoločnosti Lesy mesta Kežmarok sa podarilo zabezpečiť, aby 107 viac ako storočných jedlí zostalo trvalou súčasťou tatranských lesov. 

Výber jedlí Správou TANAP-u v Kežmarských Žľaboch nebol náhodný. Pôvodné tatranské jedle stáročia rástli a mohutneli v geologicky a geomorfologicky špecifickom území, ktoré je výsledkom poľadovcového vývoja. Výnimočná pôda prispela k vzniku jedinečných jedľových a jedľovo-smrekových porastov s veľkou kompaktnou rozlohou. Vykúpené stromy sú vzácne nielen vekom, ale aj svojou reprodukčnou schopnosťou zabezpečovať prirodzenú obnovu lesného porastu. Priemerný vek jedlí vysokých až 26 m, ktorým projekt zabezpečil dožitie v prirodzených podmienkach, sa pohybuje od 115 do 140 rokov. Uvedené čísla však nie sú jediné obdivuhodné fakty spojené so životom jedlí. Stromy majú vo všeobecnosti významnú schopnosť viazať uhlík. Zároveň, čím dlhšie stromy žijú, tým viac prispievajú k čistejšiemu ovzdušiu. 

Symbióza starých a mladých stromov je v súvislosti so zabezpečovaním priaznivého stavu lesných biotopov nenahraditeľná. Vykupovanie cenných jedlí zaručuje, že stromy zostanú trvalou súčasťou porastov. Aktivity spojené s výkupom sa netýkajú len spomínaných jedlí, ale aj ďalších vzácnych drevín ako je napríklad smrekovec opadavý, borovica, javor horský, či buk, teda stromov, ktoré sú trvácne a odolné aj voči kalamitám. 

Dravá orešnica

Orešnica perlavá (Nucifraga caryocatactes) je známa pre návštevníkov vysokohorského prostredia Tatier aj pre jej obľubu v pojedaní limbových orieškov. Je to energeticky bohatý zdroj potravy, ktorý si počas jesene ukrýva do pňov, raždia a do dutín suchých stromov, čím nepriamo prospieva k rozširovaniu tohto vzácneho stromu. Poznateľná je podľa typických bielych perličiek na tmavohnedom perí na hrudi a chrbtovej časti. 

Napriek tomu, že ide o druh z čeľade krkavcovitých, ktoré sú všežravce, vidieť a navyše aj zdokumentovať jej lovecké schopnosti v divokej prírode je vzácnosť. Útok na hlodavca a aj jeho konzumáciu sa podarilo zachytiť nášmu kolegovi z odboru strážnej služby.  

Viac bezzásahových lokalít pre hlucháňa v TANAPe

Od roku 2017, kedy sa na Slovensku začala skutočná a cielená ochrana hlucháních biotopov, sa nám na Správe TANAPu až doposiaľ podarilo so súkromnými vlastníkmi lesov vyrokovať približne 2000 ha bezzásahových území v TANAPe. 
Nie všetky konania v našom kompetenčnom území sú ukončené a veríme, že aj ďalšie subjekty budú nasledovať tento príklad. Rovnako veríme, že štát bude naďalej adekvátne kompenzovať súkromným vlastníkom pozemkov ich ujmy za obmedzenie bežného obhospodarovania  v lesoch, ktoré sú súčasne posledným útočiskom nášho najväčšieho lesného kurovitého vtáka.

V minulom roku Európska komisia  podala na Súdny dvor EÚ návrh na začatie konania proti Slovensku za ohrozenie hlucháňa hôrneho. Komisia konštatuje, že sme do svojej národnej legislatívy správne nezaviedli a taktiež nedodržiavame niektoré články európskej smernice o biotopoch a smernice o vtákoch. Slovensko ale prijalo plán záchrany hlucháňa hôrneho, v ktorom uznalo tento pokles a vymedzilo opatrenia na jeho zastavenie. Tieto opatrenia sa však v praxi doteraz neplnili a ťažba dreva v lesoch s výskytom hlucháňa hôrneho naberala obrovské rozmery. Porasty takto zaradené do bezzásahu plynulo nadviažu na budúcu A zónu navrhnutú v rokmi rozpracovanej zonácii Tatranského národného parku. 

Zastavenie  poškodzovania a zároveň fragmentácie hlucháních biotopov je pre prežitie  populácie tohto glaciálneho reliktu kľúčové. Nastal čas splatiť dlh voči tomuto ikonickému druhu, ktorý sa nachádza na pokraji prežitia a začať reálne chrániť jeho biotopy. Pokiaľ je celospoločenskou objednávkou zachovať tento druh  pre ďalšie generácie,  je potrebne spojenie rozumných ľudí v prospech ochrany a spoločne nájsť cestu, aby tieto záujmy nahradili záujmy ekonomické. 
Vďaka novele zákona o ochrane prírody a krajiny platnej od 1.1.2020 dostali možnosť všetky správy chránených území Slovenska, vyjadriť sa k náhodným ťažbám tak, aby mohli všetky druhy vtáctva žijúce v chránenom vtáčom území a v národnom parku, dať život svojmu potomstvu v podobe nerušeného rozmnožovania a výchovy mláďat.

Zbytočne vyrúbaný strom

Dnes musel ustúpiť plánovanej asfaltovej cyklotrase v Liptovskom Mikuláši mohutný topoľ čierny. Napriek tomu, že Správa TANAP-u požadovala jeho zachovanie, bol výrub tohto stromu povolený pravdepodobne Okresným úradom v Liptovskom Mikuláši, odborom životného prostredia. Správa TANAP-u v tejto veci podala trestné oznámenie a oprávnenosť konania pri výrube tejto dreviny vyšetria orgány činné v trestnom konaní.

"Stromy sú básne, ktoré zem píše do neba" (Chalíl Ďžibrán)

Šírenie tvrdenia o zákaze práce v lese je zavádzanie verejnosti

Tak ako aj minulý rok, s blížiacim sa jarným obdobím Štátne lesy TANAP-u opäť zavádzajú verejnosť nepravdami. Tentokrát je to tvrdenie, že v období od 1.3. do 31.8. nemôžu lesní robotníci v dôsledku novely zákona o ochrane prírody a krajiny pracovať v lese. Táto informácia nie je pravdivá. Áno, na niektorých územiach sú obmedzené lesohospodárske činnosti v danom období, ak ide o chránené územia s výskytom hlucháňa hôrneho, prípadne iných ohrozených chránených druhov vtákov, ktoré práve v tomto období majú svoju reprodukčnú sezónu a takéto rušenie môže mať na ne negatívne dopady. Na iné lesné činnosti, resp. iné územia sa však toto obmedzenie nevzťahuje.

Celé vyjadrenie ŠOP SR si môžete prečítať na webe: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20750

Doba plastová

Aj takýto pohľad sa naskytol dobrovoľnému strážcovi prírody pri sledovaní a zároveň fotografovaní vtáctva na vyrovnávacej nádrži Bešeňová.  Okrem rozmanitosti druhov vodného vtáctva na tejto lokalite zachytil  čajku s problematickým letom tesne nad vodnou hladinou. Na beháku mala totiž omotané mikroténové vrecko,  ktoré  pravdepodobne zachytila počas oddychu na vodnej hladine. Pokiaľ sa tomuto jedincovi nepodarí čoskoro zbaviť cudzieho predmetu na nohe,  pravdepodobne dôjde k znemožneniu lovu potravy a  jeho smrti z vyhladovania. 

S podobnými prípadmi, kedy živočíchy trpia v dôsledku ľudskej ľahostajnosti, sa stretávame v praxi pomerne často. Zamotané vodné vtáky v rybárskych vlascoch, prehltnuté háčiky, uviaznuté drobné živočíchy v plastových fľašiach či dokonca plasty v ich útrobách sú len jednými z mnohých nástrah, ktoré človek pripravil pre nemé tvory.

Bahenný kúpeľ 3

Správa TANAP-u prináša nový videodokument s názvom Bahenný kúpeľ 3, ktorý je pokračovaním dvoch videí z predchádzajúcich rokov. Tento videodokument je len malou ukážkou toho, ako pulzuje život v bezzásahových územiach Tatranského národného parku. Jeho autorom je náš profesionálny strážca Ján Hoľma.

Všetky 3 časti nájdete na našej internetovej stránke v sekcii videodokumenty alebo na nasledujúcich internetových odkazoch:

Bahenný kúpeľ (2018) https://www.youtube.com/watch?v=_y8sZ7IumV4&feature=emb_logo

Bahenný kúpeľ 2 https://www.youtube.com/watch?v=uKBXteBvQCA&feature=emb_logo

Bahenný kúpeľ 3 https://www.youtube.com/watch?v=LKSthEosISY&feature=emb_logo

Februárové mrazy

Niekoľkodňové pretrvávajúce mrazy postupne zasahujú aj do života zvierat. Pred pár dňami nám bola na Správu TANAPu nahlásená primrznutá labuť na vodnej hladine rieky Váh. Na pomoc bola privolaná aj profesionálna  hasičská jednotka z Liptovského Mikuláša. Po priblížení sa k labuti sa jej nakoniec v strese podarilo odtrhnúť od ľadu a vzlietnuť.  Dôvodom  nehybnosti bolo mokré perie, ktoré primrzlo o ľad a labuť ostala prichytená perím na chvoste a bruchu. K skutočnému primrznutiu vodných vtákov v dobrej fyzickej kondícii k vodnej hladine dochádza ojedinele, keďže spia s nohami ukrytými v perí.

Mrazivé počasie v týchto dňoch sužuje  aj niektoré druhy netopierov, ktoré ťažšie odolávajú teplotám  nižším ako -15 °C. Ide najmä raniaky hrdzavé, ktoré s obľubou zimujú v škárach budov a v murive rôznych mestských stavieb. Podchladené, ešte živé, ale aj mŕtve jedince sú v týchto dňoch nachádzané najmä pred panelákovými bytmi či pod mostnými objektmi.

Jazyk

icon-facebook2
 pomoc

Partneri

logo profinet

airtransport

logo wilde

logo SE

Anička B O N U S

Príbeh jedného orla

(slovenska verzia)

Príbeh svišťa

ikonka kopie

Živé kamery

Kriváň

krivan

 

Hniezdo RK

54514527 10205882229610541 5741438571064066048 o

 Hniezdo LM

001024 000309

Lomnický štít

lomni

Bociany - Vavrišovo

1788

Bociany - Partizánska Ľupča

1747

Bociany - Lisková

55

 Bociany - Pribylina

prib

Bociany - Veľká Lomnica

t

 

Návštevníci

DnesDnes277
CelkovoCelkovo4874989

Reklama

 

kukaj logo6

ropk