Ďalší požiar v TANAPe

Pravdepodobne ľudským zavinením vznikol druhy tohoročný požiar v Tatranskom národnom parku. Hasiči momentálne bojujú s ohňom v oblasti prírodnej rezervácie Kút. Plameňmi bolo zničených niekoľko desiatok hektárov trvalého trávnatého porastu a lesa. Pracovnici Správy TANAP-u budú mapovať rozsah škôd na biotopoch.

Apelujeme na všetkých návštevníkov národného parku, aby nehazardovali s otvoreným ohňom.

 

 

Medzinárodný deň lesov – Zvoľme si udržateľné drevo pre ľudí a planétu

Dnes 21. marca si každoročne pripomíname MEDZINÁRODNÝ DEŇ LESOV. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o hospodárení, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov v prospech súčasných a budúcich generácií. Tohtoročnou témou je „Zvoľme si udržateľné drevo pre ľudí a planétu“.

Naučiť sa porozumieť našim lesom a dať deťom základ pre lepšie pochopenie ich významu je rozhodujúcim krokom k ochrane prírodných zdrojov pre budúce generácie. Lesy pomáhajú udržiavať zdravé ovzdušie, pôdu, vodu a zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení najväčších výziev, ktorým čelíme dnes, ako sú klimatické zmeny, eliminácia hladu a udržateľnosť mestských a vidieckych spoločenstiev.

Svet stratil od roku 1990 420 miliónov hektárov lesa, čo je oblasť väčšia ako India, pričom odlesňovanie pokračuje rýchlosťou približne 10 miliónoch hektárov ročne, najmä v dôsledku poľnohospodárskej expanzie. Udržateľné a prírode blízke hospodárenie v lesoch môže pomôcť znížiť odlesňovanie, obnoviť degradovanú krajinu a poskytnúť ľuďom pracovné miesta a obnoviteľné materiály.

 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky našim lesom k ich medzinárodnému dňu praje:

- Klimaticky priaznivé nastávajúce vegetačné obdobie.

- Bohaté biologické spoločenstvá pod ich korunami a dobrý zdravotný stav.

- Pochopenie a ocenenie zo strany širokej verejnosti ich nezastupiteľného miesta v našej krajine.

- Prírode blízko orientovaných obhospodarovateľov, tak štátnych ako aj neštátnych, ktorí zohľadňujú požiadavky ochrany prírody.

- Spracovateľov ich drevnej hmoty, ktorí múdro a úsporne zrealizujú jej najracionálnejšie zhodnotenie.

- Dostatočnú výmeru území, kde les môže byť skutočne lesom v jeho pravej podstate, bez priamych vplyvov človeka, a kde už je alebo sa dnes tvorí stredoeurópska lesná divočina.

Záverom si želáme, aby lesy boli vnímané komplexne spolu s ich všetkými vzájomne previazanými zložkami a súčasťami- s lesným porastom, odumretým drevom, pôdou, vodným režimom a všetkými spoločenstvami rastlín, húb a živočíchov.

 

viac na stránke: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20875

 

Ekovýchovný program BOCIAN 21. ročník

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so ZO SZOPK Bocian s podporou Lichtenštajnskej Nadácie CICONIA realizuje v roku 2022 už 21. ročník Ekovýchovného programu Bocian.

Odborným garantom a autorom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku. Na programe spolupracujeme s organizáciou SOS/BirdLife Slovensko.

Bocian biely je vďaka svojmu nenápadnému spôsobu života v blízkosti ľudských obydlí vynikajúcim modelovým druhom pre environmentálnu výchovu a pre budovanie vzťahu k prírode.

Cieľom programu je zvýšiť záujem mladých ľudí o prírodovedné pozorovanie a zapojiť ich do odbornej činnosti – práce vedca, ornitológa. Spoznajú tak etológiu bociana, zdokonalia si ekologické poznatky cez poznávanie života bociana a získavanie údajov o stave populácie bociana bieleho.

Viac sa dozviete nahttp://www.sopsr.sk/web/?cl=93

 

Pasce pri cestách

Na ceste medzi Mengusovcami a Tatranskou Štrbou prebehla netradičná záchranná akcia. Hasiči zachraňovali život jelenici uviaznutej v betónovej šachte.

Otvorené šachty sú obrovským nebezpečenstvom nielen pre živočíchy žijúce v lese, ale aj pre ľudí. Zamestnanec Správy TANAPu pred niekoľkými dňami počas svojej terénnej služby spozoroval z vozidla hlavu jelenice pri ceste. Zistil však, že nejde o zrazenú zver, ale o bezmocnú jelenicu do pol tela uväznenú v šachte. Pravdepodobne počas noci pri migrácii za potravou došlo k nešťastnému pádu jelenice do takto nezabezpečenej šachty. Strážca Správy TANAPu kontaktoval miestneho poľovného hospodára zo Štrby, ktorý spolu s ďalším členom poľovného združenia a hasičmi sa ju podarilo vytiahnuť  von. Keďže ide o poľovný druh, miestne poľovné združenie sa zaviazalo kontaktovať Správu slovenských ciest v Tatranskej Štrbe, aby šachtu čo najskôr zabezpečili betónovým poklopom.

Podobné prípady záchrany živočíchov z takýchto pascí nie sú vôbec ojedinelé. Za uplynulé roky sme mali možnosť pomôcť z takejto život ohrozujúcej situácie bobrom, vydrám a aj plazom.

 

 

Ďalší zastrelený vlk v TANAPe

Na území TANAPu v k.ú. Starý Smokovec bol včera nájdený uhynutý vlk dravý. Po prvotnej obhliadke boli na tele chráneného živočícha identifikovane znaky po strelnom zranení.

Prípad už vyšetrujú krajskí kriminalisti a vyšetrovateľ začal stíhanie pre trestný čin pytliactva v súbehu s trestným činom porušovania ochrany rastlín a živočíchov.

Ide už o druhý zaznamenaný prípad pytliactva za posledné dva mesiace v kompetenčnom území TANAPu. 

Vlk dravý je celoročne chráneným živočíchom so stanovenou spoločenskou hodnotou tritisíc eur. V tomto prípade ide o výskyt jedinca v chránenom území preto sa jeho spoločenská hodnota zvyšuje trojnásobne.

          

2. február – Svetový deň mokradí

Uplynulo už presne 51 rokov odvtedy, čo bol v iránskom meste Ramsar podpísaný Dohovor o mokradiach, známy tiež pod názvom Ramsarská konvencia. 2. február je preto vyhlásený za Svetový deň mokradí a v tento deň si pripomíname význam týchto jedinečných ekosystémov. Mokrade patria k najohrozenejším typom biotopov na Zemi a aj napriek takýmto dohovorom sa ich plocha stále zmenšuje. Ramsarská konvencia má za cieľ napomáhať ochrane a racionálnemu využívaniu mokraďových biotopov. Slovenská republika pristúpila k Ramsarskému dohovoru v rámci bývalej ČSFR 2. júla 1990.

Tento významný deň sme si pripomenuli aj na Správe Tatranského národného parku a pri príležitosti Svetového dňa mokradí sme zorganizovali besedu pre žiakov z Popradu. Žiaci sa na nej dozvedeli o jedinečnosti týchto území, o význame mokradí pre biodiverzitu a pre človeka, ako aj o druhoch, ktoré v mokradiach žijú a ktoré sú na tieto typy biotopov viazané.

Zachovanie mokradí je aj jedným z riešení problému, ako zmierniť dopady zmeny klímy na Zemi.

Medzinárodné sčítanie vodného vtáctva v roku 2022

15. až 16. januára sa uskutočnilo v poradí už 55. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku. Správou TANAPu boli monitorované úseky na riekach Váh, Poprad, Oravica a ich prítoky.

Najpočetnejšie druhy vodných vtákov na týchto úsekoch boli kačica divá, vodnár potočný, potápač veľký, labuť veľká, kačica chrapka, čajka bielohlavá, volavka popolavá, potápka malá a rybárik riečny.

Každoročne sa popri hlavnej náplni sčítania vtáčích druhov potravne naviazaných na vodu, sledujú aj pobytové znaky iných chránených živočíchov. Okrem vydry riečnej sme mali popri vodných tokoch možnosť sledovať aj stopy vlka dravého, rysa ostrovida a pobytové znaky bobra vodného.
Súčasťou mapovania vtáctva je aj sledovanie stavu vodných tokov z hľadiska ich znečistenia.

Na Bielom Váhu a v úseku, kde za posledné roky pravidelne evidujeme minimálne 4 páry vodnárov potočných, rieka akoby nežila. Bolo to spôsobené vypustením kalov z čističky odpadových vôd. Za takýchto okolností je lov drobných živočíchov pre vodnára komplikovaný a jeho prítomnosť sme zaznamenali až po zhruba štyroch kilometroch, kde bola voda čiastočne vyčistená.

 

Usmrtenie chráneného živočícha pod Tatrami

Vo včerajších dopoludňajších hodinách bol Správe TANAPu nahlásený úhyn vlka dravého v k. ú. obce Mengusovce. Išlo o dospelého samca nájdeného členom miestneho poľovného združenia, ktorý nás o náleze informoval a následne bola vykonaná obhliadka. Na základe šetrenia na mieste nálezu za účasti vyšetrovateľov, bola potvrdená jednoznačná príčina úhynu a to zastrelenie.

Keďže od 1.6. 2021 je vlk dravý celoročne chránený živočích, vzniknutá spoločenská škoda predstavuje 3 tisíc eur.

Prípadom sa zaoberá vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove a jedinec bude podrobený pitve.

Podkategórie

Jazyk

icon-facebook2
 pomoc

Partneri

logo profinet

airtransport

logo wilde

logo SE

Anička B O N U S

Príbeh jedného orla

(slovenska verzia)

Príbeh svišťa

ikonka kopie

Živé kamery

Spevavce TANAP

1675

Vtáčí ostrov

001030 002521

Vtáčí ostrov - východ

001030 002671

Kriváň

krivan

 Hniezdo RK

54514527 10205882229610541 5741438571064066048 o

 Hniezdo LM

001024 000309

Lomnický štít

lomni

Bociany - Vavrišovo

1788

Bociany - Partizánska Ľupča

1747

Bociany - Lisková

55

 Bociany - Pribylina

prib

Bociany - Veľká Lomnica

t

 

Návštevníci

DnesDnes1366
CelkovoCelkovo5683438

Reklama

 

kukaj logo6

ropk