Elektrina zabíjala

V uplynulých dňoch strážcovia Správy TANAP-u zdokumentovali usmrtenie vtákov na stĺpoch elektrického vedenia. V prvom prípade bol na stĺpe 22 kW vedenia usmrtený krkavec čierny. Na stĺpe neboli nainštalované hrebeňové zábrany proti zosadaniu vtákov, bez ktorých tieto stĺpy predstavujú smrteľné nebezpečenstvo pre vtákov, hlavne dravcov a krkavcovité druhy. V obci Mlynčeky boli vo večerných hodinách na stĺpe elektrického vedenia usmrtené dva bociany biele, ktoré po výboji čiastočne obhoreli. Okrem úhynu dospelého a mladého bociana mal tento prípad za následok takmer hodinový výpadok elektrickej energie v tejto obci. V tomto roku tu dospelé bociany úspešne vyviedli štyri mláďatá, v susedných Stráňach pod Tatrami dokonca päť mláďat. Žiaľ, pre dvoch z nich sa pobyt pod Tatrami skončil tragicky.

 


Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________ 

Návrat mladého orla skalného do pôvodného teritória

Takmer mesiac bol mladý orol skalný v rehabilitačnej stanici v Zázrivej, kde sa zotavoval po tom, čo predčasne vyletel z hniezda. Mláďa bolo nájdené v Belianskych Tatrách vysilené, bez pohybu, s nízkou telesnou hmotnosťou. Hneď druhý deň po nájdení bolo mláďa prepravené do Rehabilitačnej stanice v Zázrivej. Mladý orol bol vypustený v pôvodnom teritóriu svojho hniezda. Bol o 1,5 kg ťažší a v dobrej kondícií. Jeho odlet bol pokojný, zo skaly pomaly preletel na smrek. Hlasite sa začal ozývať a v priebehu 10 minút k nemu priletela jeho matka orlica. Spoločne preleteli cez dolina na hrebeň a stratili sa za horizontom. Mladému orlovi bola na chvostové pero pripevnená mikrovysielačka. Už podvečer a na druhý deň ráno sa nám podarilo zamerať lokalitu, kde sa zdržiaval. Dúfame, že sa mu bez problémov podarí zaradiť sa do domovského prostredia.

 


Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________

Kamzíky spoločne so svišťami pred web kamerami

Spolupráca Správy TANAPu s renomovanou firmou PROFI – NET s.r.o. zaoberajúcou sa špeciálne kamerovými prenosmi z prírody pokračujú v realizácii online prenosov vzácnych živočíchov z tatranskej prírody. Počkali sme pokiaľ zo svojho hniezda do voľnej prírody vyleteli sokoly, web kameru sme presťahovali do alpínskeho stupňa, kde „naživo“ môžeme spoločne pozerať filmové obrázky čo práve robia naše glaciálne relikty kamzík a svišť. Kamera je umiestnená vo výške 1900 m n.m. v extrémnych klimatických podmienkach. Dúfame že časté búrky vo vrcholiacom lete a rýchlo sa meniace klimatické podmienky nám čo najmenej budú robiť starosti s prenosovou technikou. Návštevník našej stránky www.spravatanap.sk („živá kamera“) a stránky www.kukaj.sk môže detailne sledovať denné správanie týchto vzácnych živočíchov. Priamy prenos máme možnosť sledovať tiež na stránke MŽP SR.

Kamerový systém slúži okrem nerušeného výskumu etológie (správania zvierat) aj ako ochrana svištej kolónie pred pytliactvom a vyrušovaním svištieho a kamzičieho biotopu. Filmový záznam nepretržite ukladáme na pevný disk. Ukončenie prenosu nám určí počasie, keď do alpínskeho stupňa nám napadá prvý sneh. Tešíme sa na stretnutia v „živých“ prenosoch Správa TANAPu a PROFI – NET s.r.o.

Pozn.: Online prenos z hniezda bociana ukončíme po odletení bocianov

 


Foto: Archív TANAPu

 

__________________________________________________________________________________________________________

Likvidácia inváznych rastlín v kompetenčnom území TANAP-u alebo potláčanie inváznej hrozby rastlín

Dňa 14. a 16.8.2012 Správa TANAP-u zrealizovala odstraňovanie inváznych rastlín boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum) a pohánkovec japonský (Fallopia japonica). Boľševník obrovský bol odstraňovaný v kat. úz. Starý Smokovec a Liptovská Sielnica. Celkovo bolo zlikvidovaných cez 50 ks plodiacich, tzn. dvojročných jedincov a min. 45 jednoročných, tzn. ešte sterilných jedincov, z ktorých by v budúcom roku vyrástli nové plodiace bolševníky. Bolševník obrovský sa zamladi svojím vzhľadom podobá na pôvodného zástupcu našej flóry bolševníka obyčajného (Heracleum spondilium), ktorý však nemá invázny charakter a jeho šťavy neobsahujú prírodný yperit, ktorý pri kontakte s pokožkou spôsobuje známe pľuzgierové reakcie. Pohánkovec japonský bol odstraňovaný v kat. úz. Palúdzka a Starý Smokovec na celkovej ploche približne 3200 m2. Vysoký vzrast týchto inváznych rastlín, t.j. 2 až 4 m a ich výskyt v ťažko dostupných terénoch (čierne skládky odpadu, husté zárasty vysokých ruderálnych bylín) komplikoval práce na ich likvidácii. Invázne rastliny sa nielen v našej krajine, ale aj v okolitých európskych štátoch nekontrolovateľne rozširujú, čím postupne vytláčajú pôvodnú floristickú skladbu. Prispieva k tomu hlavne nedisciplinovanosť ľudí, ktorí ich „potichu“ a bez predchádzajúcej účinnej likvidácie vyhadzujú zo svojich súkromných pozemkov na „neznáme“ (cudzie) pozemky. Preto je potrebné, aby sa každý jednotlivec staval k tejto hrozbe zodpovedne a aby rešpektoval ustanovenie § 7 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, t.j.: „Invázne druhy je zakázané dovážať, držať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu.“

Kompletnú správu aj s fotodokumentáciou si možete pozrieť tu 

__________________________________________________________________________________________________________

Vzácna návšteva z pod Uralu

V rámci svojej pracovnej cesty, ktorú začal v poľskom TPN, nás navštívil odborník na svište Vyacheslav Kolesnikov z mesta Kirov z blízkosti Uralu spoločne so svojou dcérou. Jeho výskum sa zaoberá domácimi poddruhmi svišťa. Informoval sa o reštitúciách svišťov zo Západných do Belianskych Tatier, ktoré sme vykonali v TANAPe v rokoch 2008 - 2010. Projekt nazval „grandióznou“ pomocou prírode v poslednom momente. Navštívil lokalitu odchytu v Žiarskom sedle, odkiaľ putovali prvé svište do Belianskych Tatier. Zaujímal sa o technické detaily, odchyt, bionómiu svišťov v Západných Tatrách. Udivila ho malá vertikálna amplitúda rozšírenia miestnych kolónií a podrobné digitálne spracovanie veľkého územia svišťov systémom GPS. V krátkom čase, ktorý mal na nás vyčlenený poznačil si ďalšie požadované informácie o predácii veľkých šeliem, populácii orla skalného - hlavného predátora svišťov. Nadviazaný kontakt a výmena odborných skúseností z oboch strán, dúfame, nedá na seba dlho čakať.

 


Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________

Turistov neprišlo do Tatier ani spolovice toľko ako vlani

Tatranská Lomnica (14. augusta 2012) – Dážď, zima a sneh na vrcholkoch tatranských štítov vládli sobote, počas ktorej pracovníci Štátnych lesov TANAPu a Správy TANAPu spočítavali v Tatrách turistov. Splnená predpoveď počasia bola zrejme príčinou, prečo ich v tento deň v prírodnom prostredí Tatranského národného parku nebolo toľko ako inokedy. Ich počet sotva dosiahol osem tisíc. Tradične najviac, až 1 432 turistov sa vyviezlo pozemnou lanovkou na Hrebienok. Pešo po zelenej značke zo Starého Smokovca vyšlo takmer 600 turistov. K Rainerovej chate pokračovalo viac ako 900 turistov, k Zamkovského chate 554 turistov a od Bílikovej chaty popri vodopádoch Studeného potoka prešlo 725 turistov. Na vrchol Rysov vyšlo v deň spočítania 262 turistov. Od Morského oka 66, z Popradského plesa 196. Vrchol Kriváňa úspešne zdolalo iba 52 turistov. Tesno nebolo ani v kabínkach visutej lanovky z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso, ktorou sa pod Lomnický štít vyviezlo len niečo viac ako 800 turistov. Medzi národnosťami prevládali Slováci, Poliaci a Česi, no na túrach v Tatrách boli aj Nemci, Angličania, Francúzi, Rusi, Holanďania, Litovčania, Rumuni a Izraelčania. Do Pieninského národného parku prišlo v chladnú sobotu 2 225 turistov. Prielomom Dunajca prešlo od piatej hodiny rannej do siedmej hodiny večernej viac ako 600 turistov. Približne 400 z nich pešo, ostatní na bicykli. Plťou po Dunajci sa z Červeného Kláštora zviezlo 1 618 turistov. Tak medzi turistami na turistickom chodníku ako aj na vode prevládali Poliaci, no nechýbali ani Slováci, Česi a Nemci. Spočítanie turistov v Tatranskom národnom parku sa organizuje od roku 1972. Počas štyroch desiatok rokov spočítavania návštevnosti vysokohorského prostredia zistili medzi tisíckami turistov takmer tridsať národností. V minulom roku v TANAPe napočítali počas jednej augustovej soboty 16 939 turistov. Najviac na Hrebienku (viac ako 3 100 turistov), Skalnatom plese (približne 2 800 turistov) a v ústí Malej a Veľkej Studenej doliny (spolu do 3 000 turistov). Národnostne medzi oslovenými turistami prevládali Slováci, Česi a Poliaci, nechýbali Maďari, Nemci, Angličania, Rusi, Taliani, Francúzi a Izraelčania. Hoci početnosť turistov vo vysokohorskom prostredí podmieňuje počasie, doteraz najviac, až 26 520 turistov v jeden deň, napočítali v tomto vzácnom prírodnom prostredí v roku 1981. 

__________________________________________________________________________________________________________

Vo vysokohorskom prostredí TANAPu a PIENAPu spočítajú turistov

Tatranská Lomnica (6. augusta 2012) – Koľko turistov počas jedného dňa vystúpi do vysokohorského prostredia TANAPu a PIENAPu spočítajú desiatky pracovníkov Štátnych lesov TANAPu, Správy TANAPu a Tatranského národného parku v Poľsku (TPN) už v sobotu 11. augusta t.r. Od piatej hodiny rannej až do siedmej hodiny večernej budú na všetkých dôležitých uzloch značkovaných turistických chodníkoch zaznamenávať počty turistov, ich národnosť i aktuálne počasie. Organizovaním spočítania turistov aspoň jedenkrát v roku sa získavajú informácie najmä o zaťaženosti vysokohorského prírodného prostredia. Na základe získaných údajov potom usmerňujú dozor členov lesnej stráže či stráže prírody a sústreďujú finančné prostriedky na opravu a údržbu najfrekventovanejších úsekov turistických chodníkov. Spočítanie turistov v Tatranskom národnom parku sa organizuje od roku 1972. Počas štyroch desiatok rokov spočítavania návštevnosti vysokohorského prostredia zistili medzi tisíckami turistov takmer tridsať národností. V minulom roku v TANAPe a PIENAPe napočítali počas jednej augustovej soboty 16 939 turistov. Najviac na Hrebienku (viac ako 3 100 turistov), Skalnatom plese (približne 2 800 turistov) a v ústí Malej a Veľkej Studenej doliny (spolu do 3 000 turistov). Národnostne medzi oslovenými turistami prevládali Slováci, Česi a Poliaci, nechýbali Maďari, Nemci, Angličania, Rusi, Taliani, Francúzi a Izraelčania. Hoci početnosť turistov vo vysokohorskom prostredí podmieňuje počasie, doteraz najviac, až 26 520 turistov v jeden deň, napočítali v tomto vzácnom prírodnom prostredí v roku 1981.

__________________________________________________________________________________________________________ 

Úhyn mláďat rybára riečneho (Sterna hirundo) na malom umelom ostrove na Liptovskej Mare

Rybár riečny je chránený druh európskeho významu, jeho spoločenská hodnota je podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 1327,75 €. Je to sťahovavý vták, ktorý k nám prilieta koncom apríla a v auguste sa vracia na juh k tropickým pobrežiam. Na Slovensku hniezdi 200 – 250 párov týchto vtákov a jednou z významných hniezdnych lokalít je aj Liptovská Mara. Dňa 6.8.2012 obdržali pracovníci Správy TANAP-u informáciu od dobrovoľného strážcu ochrany prírody – ornitológa z Ružomberka, že na hniezdisku – malom umelom ostrove je cca. 50 uhynutých mláďat rybára riečneho. Hneď po ozname pracovníci Správy zistili, že informácia je pravdivá. Uhynuté mláďatá boli nachádzané po celom ostrove. V spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR v Liptovskom Mikuláši zobrali niekoľko uhynutých jedincov za účelom zistenia príčiny úhynu a zároveň podali oznámenie na Políciu na neznámeho páchateľa. Čo spôsobilo takýto veľký úhyn mláďat zatiaľ nevieme. Kým nemáme výsledky veterinárnych vyšetrení, môžeme sa len domnievať, že to mohol spôsobiť nechtiac aj človek vyrušovaním. Paradoxne, voda Liptovskej Mary, ktorá v minulých rokoch spôsobovala zaplavovanie hniezd rybárov, je v tomto období veľmi malá a k ostrovu sa dá dostať suchou nohou, čo využívajú ľudia, ktorí sa na ostrov chodia opaľovať a kúpať. Staré vtáky nemohli mladé kŕmiť. Aj toto mohla byť jedna z príčin ich úhynu, ale, aby sme mohli zodpovedne vzniknutý stav vyhodnotiť, musíme počkať na výsledky veterinárnych vyšetrení.

 


Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________

Jazyk

icon-facebook2
 pomoc

Partneri

logo profinet

airtransport

wild

Anička B O N U S

Príbeh jedného orla

(slovenska verzia)

Príbeh svišťa

ikonka kopie

Živé kamery

Kriváň

krivan

Sokol Myšiar LM

 001024 000309

Sokol Myšiar RK

54514527 10205882229610541 5741438571064066048 o

Lomnický štít

lomni

Bociany - Vavrišovo

1788

Bociany - Partizánska Ľupča

1747

Bociany - Lisková

55

Bociany - Demänová

1896

Bociany - Veľká Lomnica

t

Návštevníci

DnesDnes358
CelkovoCelkovo3617582

Reklama

 

kukaj logo6

ropk