„Zlaté padáky“ preverí aj prokuratúra

TATRANSKÁ LOMNICA (24. mája 2022) Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici sa vo veci medializovanej kolektívnej zmluvy obrátila na prokuratúru. Podala podnet na jej prešetrenie.

Predmetom podania sú už skôr medializované skutočnosti súvisiace s neštandardne vysokým odstupným a tzv. mimoriadnou odmenou za zásluhovosť. Prokuratúra by mala tiež preveriť, za akých okolností došlo k podpisu kontroverznej kolektívnej zmluvy. Vzhľadom na prebiehajúce šetrenie veci, však zatiaľ bližšie informácie poskytovať nebudeme.

Ešte minulý týždeň sa Správa TANAP-u s podnetom obrátila aj na orgány dozoru, adekvátnosť výšky odmien za zásluhovosť, ktoré bývalému vedeniu Štátnych lesov TANAP-u garantovala kolektívna zmluva, by tak mal preveriť aj Najvyšší kontrolný úrad SR. Pre tento krok sa organizácia rozhodla po tom, ako nechala vykonať právnu a ekonomickú analýzu, podľa ktorej existuje dôvodné podozrenie, že „zlaté padáky“ pre bývalé vedenie Štátnych lesov TANAP-u, ktoré ako príspevková organizácia ministerstva pôdohospodárstva zanikli k 31. marcu 2022 v súvislosti s reformou národných parkov, sú v priamom rozpore nielen s dobrými mravmi, ale predovšetkým s ustanoveniami zákona. Okrem odstupného v rámci zákonníka práce majú totiž podľa stále platnej kolektívnej zmluvy niekdajší zamestnanci Štátnych lesov TANAP-u nárok i na neštandardnú odmenu za zásluhovosť, ktorá môže dosiahnuť až šesťnásobok priemernej mesačnej mzdy. V praxi to znamená, že poniektorí si môžu prilepšiť aj o trinásť mesačných platov.

 

Vodáci majú prvé oficiálne nástupné miesto

TATRANSKÁ LOMNICA (21. mája 2022) – Prvé formy mäkkého turizmu po reforme národných parkov boli predstavené verejnosti práve v Tatranskom národnom parku. Svoje vyhradené miesto od dnešného dňa majú už aj vodáci. Meandre horného úseku najdivokejšej slovenskej rieky sú prístupné vyznávačom adrenalínu výlučne v jednomiestnom kajaku či kanoe. Na Belú nastúpia tesne pod miestom jej zrodu, zhruba stopäťdesiat metrov od sútoku Tichého a Kôprovského potoka. 

Prvé oficiálne nástupné miesto pre nadšencov divokej vody v Tatranskom národnom parku dnes napoludnie spoločne s vodákmi otvorili minister životného prostredia Ján Budaj a Pavol Majko, riaditeľ Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, ktorá týmto krokom vyšla v ústrety ďalšej skupine návštevníkov najstaršieho národného parku na Slovensku.

„Cieľom reformy národných parkov bol aj rozvoj turizmu. Stojíme na mieste, ktoré reaguje na požiadavky adrenalínových nadšencov a zároveň otvára pohľad na nádherný úkaz prírody, kedy sútokom dvoch potokov vzniká divoká rieka,“ uviedol šéf envirorezortu, ktorý sa prešiel po novom prístupovom chodníku až k rieke Belá, kde si vodáci hneď aj otestovali nové nástupné miesto.

„Teší ma, že sa nám s vodákmi, ktorí sa už dlhodobo snažili zoficiálniť svoje aktivity na území najstaršieho národného parku na Slovensku, podarilo nájsť spoločnú reč. Vďaka tomuto nástupnému miestu si užijú až tri a pol kilometra dlhý splav meandrami rieky, ktorá je známa nielen svojou dravosťou, ale i nespútanou krásou. Je domovom mnohých vzácnych rastlín a živočíchov, na obdiv ponúka prekrásne scenérie a možnosť precítiť jej divokosť počas splavu je určite neopísateľným zážitkom,“ konštatoval riaditeľ Správy Tatranského národného parku.

Vodáci sa na nástupné miesto dostanú od parkoviska na Podbanskom po turistickej značke, začiatok prístupovej trasy sa nachádza neďaleko horárne Tichá. Na dravé pereje rieky Belá sa môžu vydať len členovia turistických alebo športových organizácií so zameraním na vodnú turistiku či vodný slalom na jednomiestnom kajaku (K1) alebo kanoe (C1), pričom vystupovať môžu len na označených miestach. Presné pravidlá pre vodákov určuje Zoznam vyhradených miest v Tatranskom národnom parku č. 2/2022 z 19. mája 2022, ktorý vymedzuje aj čas, kedy majú dovolené byť na vode. Podľa neho splavovať Belú môžu začať najskôr hodinu po východe slnka, hodinu pred jeho západom už musia byť na brehu. Športovcov limituje aj dostatok vody v koryte rieky na celom úseku splavu.

Od nástupného miesta pokračuje chodník ďalej k sútoku Tichého a Kôprovského potoka, kde by mala pribudnúť tabuľa, na ktorej si návštevníci Tichej doliny prečítajú, že práve tieto dve tatranské bystriny „dávajú život“ rieke Belá.

 

„Zlaté padáky“ idú na preverenie

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici podáva k dnešnému dňu podnet orgánom dozoru vo veci „zlatých padákov“ súvisiacich so zlúčením pôvodných organizácií ochrany prírody a lesného hospodárstva.

Súčasné vedenie Správy TANAP-u dalo vykonať právnu aj ekonomickú analýzu celej situácie. Po preštudovaní odborných stanovísk existuje dôvodné podozrenie, že „zlaté padáky“ sú v priamom rozpore nielen s dobrými mravmi, ale predovšetkým s ustanoveniami zákona. Oproti odstupnému v rámci zákonníka práce zabezpečuje „zlatý padák“ niekdajším zamestnancom Štátnych lesov TANAP-u i neštandardnú odmenu za zásluhovosť, ktorá môže dosiahnuť až šesťnásobok priemernej mesačnej mzdy. Spolu so zákonným odstupným si tak jedna osoba môže prilepšiť aj o trinásť mesačných platov. Peniaze, ktoré Správa TANAP-u musí vyplatiť, by vystačili napríklad na základnú ročnú údržbu všetkých chodníkov v Tatranskom národnom parku. „Zlaté padáky“ tak turista môže pocítiť v teréne aj na vlastnej koži.

Právny predchodca súčasnej Správy TANAP-u – Štátne lesy TANAP-u – sa v čase medializácie štedrých odmien ohradzoval, že zamestnanci sa mohli opierať len o deklaratívne vyjadrenia ministra životného prostredia Jána Budaja a ďalších predstaviteľov rezortu. Lesníkov však proklamácie nepresvedčili. Preto mala byť koncipovaná aj kolektívna zmluva, ktorá je však svojím obsahom výhodná len pre úzku skupinu pôvodných zamestnancov. Kolektívna zmluva bola navyše uzavretá v období, keď už bolo zrejmé, že dôjde k zlúčeniu organizácií.

 

 

 

 

Botanická záhrada otvára svoje brány

TATRANSKÁ LOMNICA (18. mája 2022) – Po takmer osemmesačnej prestávke otvorí Expozícia tatranskej prírody, známa skôr ako botanická záhrada, opäť svoje brány. Jej areálom sa prví tohtoroční návštevníci prejdú už tento piatok.

„Práve teraz sa im naskytá ideálna príležitosť obzrieť si zblízka v plnej kráse aj druhy, ktoré pred ich zrakom ostávajú ukryté – či už z dôvodu sezónnej uzávery turistických chodníkov alebo jednoducho preto, že sa popri nich nevyskytujú. Spomedzi druhov neprístupných skalných stanovíšť nám aktuálne kvitnú napríklad prvosienka holá či iskerník alpínsky,“ hovorí Zuzana Homolová, botanička a vedúca Výskumnej stanice a Múzea TANAP-u Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, ktorá je zároveň aj odbornou garantkou Expozície tatranskej prírody.

Svoje kvietky momentálne vystavujú na obdiv aj dryádka osemlupienková, horec Clusiov, skalokráska pyrenejská, pochybok nízky, ostropysk Hallerov, žltohlav európsky, veronika bezlistá, vŕba sieťkovaná, popolavec hlavatý, viaceré druhy prvosienok či mak tatranský, ktorý je jedným z tatranských endemitov. Práve máj a jún sú totiž mesiace, kedy v botanickej záhrade kvitne väčšina spomedzi vyše tristo druhov bylín a drevín, ktoré návštevníci nájdu v jej areáli. Rozmiestnené sú v ôsmich vápencových a žulových alpínach a mokradiach. Na ploche 3,20 hektára však dostala priestor nielen vegetácia alpínskeho a subniválneho stupňa, ale aj rastlinstvo podhorských lúk a lesný podrast.

Rovnako ako po minulé roky aj teraz si záujemcovia budú môcť vybrané druhy rastliniek priamo v botanickej záhrade aj kúpiť. „Na predaj máme pripravených viac ako sedemdesiat druhov rastlín a drevín, medzi ktorými nechýbajú ani plesnivec alpínsky a horec Clusiov, ktoré patria k najžiadanejším. V ponuke sú však aj poliehavé druhy vŕb, obľúbené skalničky či semienka,“ dodáva garantka Expozície tatranskej prírody.

Prejsť sa botanickou záhradou môžu milovníci flóry každý deň až do 18. septembra. Do konca letných prázdnin bude otvorená od 9.00 do 17.00 hodiny. Na jeseň sa otváracie hodiny o niečo skrátia, prehliadku tatranskej kveteny budú musieť návštevníci stihnúť do 15.00 hodiny. Vstupné ostáva nezmenené. Dospelí za návštevu expozície zaplatia 2,50 eura, deti do šesť rokov si ju pozrú grátis. V ponuke je aj zvýhodnené vstupné, ktoré okrem prehliadky botanickej záhrady zahŕňa i vstup do Múzea TANAP-u.

Na svoje si prídu aj záujemcovia o lektorované prehliadky, ktoré budú už tradične súčasťou Víkendu otvorených parkov a záhrad. Do celosvetového podujatia sa Expozícia tatranskej prírody zapojí už v piatok, 3. júna 2022. „V ten deň sú pripravené i dva vstupy so sprievodcom, počas ktorých sa návštevníci dozvedia viac o histórii založenia botanickej záhrady, jej poslaní či ekologických nárokoch jednotlivých druhov,“ konkretizuje odborná garantka Expozície tatranskej prírody.

Botanická záhrada sa teší priazni návštevníkov už tri desaťročia. Po prvýkrát si ju verejnosť mohla obzrieť 15. júla 1992. Do jej výstavby sa však vtedajšia Správa TANAP-u pustila ešte v máji 1987, kedy bolo vysadené prvé alpínum. Jej kolorit dnes dotvárajú vodopády, potôčky a jazierka, ktoré sú domovom žiab i mlokov. V areáli sa nachádza aj geologická miniexpozícia či pamätné miesto venované významným botanikom, zoológom a zakladateľom Tatranského národného parku. 

 

 

Hľadáme správcu

Ponúkame miesto správcu ubytovacieho zariadenia Tri studničky v lokalite Podbanské počas letnej turistickej sezóny:

Pracovná náplň:

 ubytovávanie, upratovanie, kúrenie, starostlivosť o okolie

Ponúkame:

 možnosť poskytnutia bytu v mieste výkonu práce (vrátane rodinných príslušníkov)
 základná mzda 4,10 €/hod + prémie podľa obsadenosti + príplatky za soboty, nedele, sviatky
 finančný príspevok na stravovanie, služobný telefón

Nástup: Ihneď

Bližšie informácie: Ing. Marián Jurík, tel.: 0903 987 536, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Múzeum obsadili dravce

TATRANSKÁ LOMNICA (15. mája 2022) – Tatry majú za sebou Tatranskú múzejnú noc. Jej v poradí už 7. ročník priniesol opäť bohatý program. Na svoje si prišli predovšetkým malí návštevníci Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici, ktorého brány ostali v sobotu otvorené až do 21. hodiny.

Zatiaľ čo pred múzeom šteklili čuchové i chuťové bunky kulinárske výtvory Ľubomíra Šmindáka, ktorý stojí za úspešným projektom Chef from the woods, nabitú premietaciu sálu obsadili dravce. Návštevníkom ponad hlavy preleteli sokol pestrý, výr africký či sokol myšiar, prítulná plamienka driemavá sa nechala dokonca pohladiť. Záujem o vystúpenie Sokoliarov majstra Vagana prekvapil nielen organizátorov, ale i samotných členov skupiny.

„Nečakali sme, že príde až toľko ľudí. Myslím si, že deti sa zabavili. V rámci našej lesnej pedagogiky majú možnosť sa hravou formou v prvom rade niečo naučiť o lese a akousi čerešničkou na torte sú dravce, ktoré vždy berieme so sebou,“ hovorí Hubert Pilát. Suverénne najväčší rešpekt v sále vzbudil Džingischán, ktorý bol akýmsi zlatým klincom programu. Tí odvážnejší sa s orlom skalným s kazašskými koreňmi odhodlali i vyfotografovať. O fototermín s ním bol taký záujem, že v expozícii múzea ostal pózovať aj po skončení takmer hodinového zážitkového programu v podaní sokoliarov.

Netradičnú prehliadku muzeálnych priestorov ponúkli Rodinné potulky po múzeu, v rámci ktorých sa návštevníci vydali aj po stopách zvierat. Každá nájdená indícia ich doviedla bližšie k rozlúšteniu tajničky. Malí zoológovia sa tiež naučili rozoznávať zvuky živočíchov či zostavovať potravové reťazce. Svoju šikovnosť si mohli otestovať nielen pri ekohrách, ale aj v kreatívnych dielňach, kde sa zabavili pri výrobe medailónikov z dreva či kvetinových paletiek. Nechýbalo ani poznávanie drevín a úspech zožala i detská lanovka.

Pred múzeom sa počas celého večera šírila vôňa z „lesnej“ kuchyne, kde Ľubomír Šmindák so svojím asistentom pripravovali kulinárske špeciality z lokálnych surovín. Zatiaľ čo najmenší si pochutnávali na lievancoch s lesným ovocím, dospelých zlákalo divinové ragú či grilované pstruhy. Záujem o ochutnávku predčil očakávania, kto neochutnal, aspoň ovoňal.

Ešte pred zotmením sa slova ujal Pavel Ballo, ktorý zasvätil nielen profesionálny život ochranára, ale aj svoj voľný čas tatranským svišťom. S návštevníkmi sa podelil o zážitky z terénu, poslucháčom poodkryl nielen metódy ich komunikácie, ale upozornil aj na nástrahy, ktoré na ne v dolinách číhajú. Jeho prezentáciu Aby nás svište nevypískali vystriedalo večerné kino, ktoré ako bodku za 7. ročníkom Tatranskej múzejnej noci ponúklo rozprávky. Ich hlavnými hrdinami boli, ako inak, zvierací aktéri. Svoj príbeh deťom vyrozprávala nielen teta srna, ale aj kamzík či svišť.

Počas akcie bol vstup do múzea bezplatný, návštevníci si tak mohli grátis vychutnať nielen samotný program, ale aj prehliadky muzeálnych expozícií. „Verím, že takto o rok sa v múzeu opäť stretneme a záujem o podujatie zo strany návštevníkov bude minimálne rovnaký, ak nie väčší ako počas sobotňajšieho popoludnia. Múzeum ostáva otvorené, takže tí, ktorí prehliadku jeho expozícií nestihli, môžu tak urobiť kedykoľvek. Máme otvorené sedem dní v týždni,“ uzatvára Pavol Majko, riaditeľ Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici.

 

 

 

Pozitívne výsledky praktickej starostlivosti v Hranovnickej dubine

Na konci minulého roka sme vás informovali, že v rámci praktickej starostlivosti o chránené územia sme odstraňovali krovitú vegetáciu v Národnej prírodnej rezervácii Hranovnická dubina. Cieľom tejto činnosti bolo zlepšiť podmienky pre výskyt kosatca bezlistého uhorského (Iris aphylla subsp. hungarica).

"To, či naša snaha bola prospešná, sme sa boli presvedčiť začiatkom mája, v čase kvitnutia tohto vzácneho druhu. Už po príchode na lokalitu bolo zrejmé, že druh na našu pomoc dobre zareagoval a na vyčistených miestach boli zaevidované desiatky až stovky nových listov. Okrem nich na lokalite kvitlo niekoľko desiatok jedincov," konštatuje Katarína Žlkovanová, botanička Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici.

Ťažisko výskytu má tento teplomilný druh v južnejších oblastiach Slovenska. V Hranovnickej dubine sa však na južných svahoch nad riekou Hornád zachovala ojedinelá lokalita teplomilnej vegetácie. Modrofialové kvety kosatca bezlistého je vďaka tomu možné vidieť aj z náučného chodníka v okolí Kvetnice pri Poprade.

Druh je vzácny natoľko, že je zaradený medzi druhy európskeho významu. Spoločenská hodnota jedného jedinca je stanovená na 500 eur a na ochranu druhu sa vyhlasujú chránené územia.

 

 

 

 

Tatranská múzejná noc už túto sobotu

TATRANSKÁ LOMNICA (11. mája 2022) – Do celoslovenskej akcie Noc múzeí a galérií sa zapojí aj Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Návštevníci sa už túto sobotu môžu tešiť na bohatý program, ktorý ponúkne v poradí 7. ročník Tatranskej múzejnej noci. Okrem sokoliarov majstra Vagana svoje umenie predstaví napríklad šéfkuchár Ľubomír Šmindák, ktorý stojí za projektom Chef from the woods. Najmenších istotne potešia rozprávky, ekohry či kreatívna dielňa.

 Podujatie odštartuje v sobotu o 17.00 hodine, brány múzea v ten deň ostanú otvorené až do 21.00 hodiny. Na svoje si prídu malí i veľkí návštevníci. Hneď na úvod ich čaká vystúpenie sokoliarskej skupiny majstra Vagana. „Svoj kumšt predstavia v rámci trištvrte hodinového programu, v ktorom hlavnú úlohu zohrajú dravce. Vidieť sokolíka pestrého či plamienku driemavú v akcii bude pre každého určite veľkým zážitkom a tí odvážnejší si ako spomienku možno odnesú aj fotografiu s orlom skalným,“ hovorí Gabriela Chovancová, zoologička a kurátorka zoologických zbierok Múzea a Výskumnej stanice TANAP-u pri Správe Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici, ktorá je zároveň aj koordinátorkou akcie.

Priestory múzea medzitým rozvonia šéfkuchár Ľubomír Šmindák, ktorý vďaka svojmu instagramovému projektu Chef from the woods dokáže premeniť akýkoľvek les na kuchyňu. Pod holým nebom špeciálne pre túto príležitosť vykúzli menu z lokálnych surovín. Na tanieri sa objavia napríklad grilované pstruhy, ktoré odchovalo Stredisko genofondu rýb vo Východnej, nebude však chýbať ani sladké prekvapenie pre všetky maškrtné jazýčky.

Ešte pred zotmením čaká návštevníkov prednáška Pavla Balla, ktorý zasvätil nielen profesionálny život ochranára, ale aj svoj voľný čas tatranským svišťom. Nielenže ich pozorovaním strávil tisíce hodín, ale je i bravúrnym rozprávačom, jeho historky si zakaždým získajú publikom. Tento muž navyše stojí aj za úspešným projektom prinavrátenia svišťov do Belianskych Tatier, takže o zážitky z terénu skutočne nebude núdza.

Jeho prezentáciu Aby nás svište nevypískali na záver vystrieda večerné kino, ktoré ako bodku za 7. ročníkom Tatranskej múzejnej noci ponúkne rozprávky. Ich hlavnými hrdinami budú, ako inak, zvierací aktéri. Svoj príbeh deťom vyrozpráva nielen teta srna, ale aj kamzík či svišť.

Chýbať už tradične nebudú ani ekohry a kreatívna dielňa, v ktorej si deti môžu vyrobiť napríklad medailóniky z dreva. Spoločne s rodičmi sa istotne zabavia aj pri hľadaní indícií, ktoré ich povedú k vylúšteniu tajničky. Odmenou im bude malá odmena, ktorú si vyzdvihnú v pokladni múzea.

Počas celého dňa bude vstup do múzea bezplatný, návštevníci si tak môžu grátis vychutnať nielen samotný program, ale aj prehliadky muzeálnych expozícií.

 

 

Podkategórie

Jazyk

icon-facebook2
 pomoc

Partneri

logo profinet

airtransport

logo wilde

logo SE

Anička B O N U S

Príbeh jedného orla

(slovenska verzia)

Príbeh svišťa

ikonka kopie

Živé kamery

Spevavce TANAP

1675

Vtáčí ostrov

001030 002521

Vtáčí ostrov - východ

001030 002671

Kriváň

krivan

 Hniezdo RK

54514527 10205882229610541 5741438571064066048 o

 Hniezdo LM

001024 000309

Lomnický štít

lomni

Bociany - Vavrišovo

1788

Bociany - Partizánska Ľupča

1747

Bociany - Lisková

55

 Bociany - Pribylina

prib

Bociany - Veľká Lomnica

t

 

Návštevníci

DnesDnes742
CelkovoCelkovo5794775

Reklama

 

kukaj logo6

ropk