Odkazy

Ministerstvo životného prostredia

www.minzp.sk

Štátna ochrana prírody
www.sopsr.sk

Štátna ochrana prírody -Tatranský národný park

www.sopsr.sk/tatry  >> tatry sú zaradené do svetového zoznamu biosferických rezervácií v rámci programu organizácie UNESCO.
www.hzs.sk >> Horská záchranná služba na Slovensku
www.ths-dz.sk >> Tatranská horská služba - Dobrovoľný zbor
www.lesytanap.sk >> ŠL TANAP
www.tpn.pl >> Tatrzański Park Narodowy (Tatranský národný park v Poľsku)

Medzinárodné organizácie
www.countdown2010.net >> Countdown 2010 (save biodiversity by 2010)
www.europa.eu.int >> NATURA 2000 (Európska únia)
www.europarc.org >> Europarc je organizácia európských chránených oblastí
www.eurosite-nature.org >> výmena, zlepšovanie a podpora odborných znalostí v správe národných parkov
www.iucn.org >> IUCN (The World Conservation Union)
www.panparks.org >> PANParks
www.wwf.org >> WWF (global enviromental conservation organization)

Rôzne
www.vysoketatry.sk >> Mesto Vysoké Tatry.
www.poprad.sk >> Mesto Poprad.
www.enviroportal.sk >> Informačný portál o životnom prostredí.
www.aschus.nfo.sk >> Asociácia strážcov chránených území Slovenska.
www.belafoto.sk >> Horská fotografia.

Kontakt

Adresa:

SPRÁVA TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU

Tatranská Lomnica 66

059 60  Vysoké Tatry

 

Telefón: 052/47803 50

Email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Pracoviská:

Správa TANAP má 3 pracoviská:

 

pracovisko Tatranská Lomnica (sídlo Správy TANAP) 

Tatranská Lomnica 66, 059 60  Vysoké Tatry

Tel./fax: 052/47803 50


pracovisko Svit

Ul. Kapitána Nálepku č. 2, 059 21 Svit

Tel./fax: 052/4260 801

 


pracovisko Liptovský Mikuláš 

M. M. Hodžu 11, 031 01 L. Mikuláš 

Tel./fax: 044/5536 222

Zoznam pracovníkov

 •  

Riaditeľ 

 • Ing. Pavol Majko Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Tatranská Lomnica
 • tel: 0903 298 250

 

Administratíva

 • tech. adm. prac. Zuzana Poradová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Tatranská Lomnica
 • tel: 052/426 08 01, 0903 298 271

 

Odbor chránených častí prírody

 • lesník Ing. Slavomír Celer, PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Svit
 • tel:052/426 08 04, 0903 298 270 
 •  
 • dendrológ Ing. Mário Humený Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Liptovský Mikuláš
 • tel:044/552 48 51, 0903 298 262 
 •  
 • zoológ Mgr. Erika Feriancová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Liptovský Mikuláš
 • tel: 0903 298 251
 •  
 • botanik RNDr. Ing. Blažena Sedláková Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Svit
 • tel:052/426 08 05, 0903 298 255 
 •  
 • botanik Ing. Katarína Žlkovanová, PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Svit
 • tel:052/426 08 03, 0903 298 422
 •  
 • envirovýchova Ing. Barbora Bielová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Liptovský Mikuláš
 • tel: 0903 570 172
 •  
 • pracovník pre zonáciu, lesník Ing. Martin Pemčák  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Svit
 • tel:052/426 08 03, 0903 298 264
 •  
 • lesník Ing. Michal Húska  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Liptovský Mikuláš
 • tel: 0910 158 751
 •  
 • lesník Ing. Michaela Hančínská  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Svit
 • tel:052/426 08 03, 0903 570 166
 •  
 • zoológ Mgr. Lukáš Lončík  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Liptovský Mikuláš
 • tel:044/552 45 57, 0903 298 423

 

Odbor ochrany krajiny


Odbor strážnej služby

vedúci-strážca Ing. Juraj Mikuš  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Liptovský Mikuláš

tel: 0903 298 265

 

strážca Peter Vravník Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Svit

tel: 0903 298 257

 

strážca Pavol Tajboš Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Svit

tel: 0903 298 266, 052/426 08 10 

 

strážca Juraj Ksiažek Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Svit

tel: 0911 390 232,  052/426 08 11

 

strážca Miroslav Brezovský Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Svit

tel: 0903 298 254, 052/426 08 11

 

strážca Ing. Stanislav Mačor Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Svit

tel: 0903 570 173, 052/426 08 10

 

strážca Peter Vrlík Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Liptovský Mikuláštel

tel: 0903 298 268

 

strážca Peter Zimmermann  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Svit

tel: 0911 390 260, 052/426 08 10 

 

strážca Ján Vranský  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Liptovský Mikuláš

tel: 0903 298 269

 

strážca Roman Trizna Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Liptovský Mikuláš

tel: 0903 298 261

 

strážca Ján Hoľma Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Liptovský Mikuláš

tel: 0903 298 260

 

strážca Ing. Mikuláš Tajboš Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Svit

tel: 0903 298 421

 

strážca Ing. Marek Mlynský  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Svit

tel: 0903 298 267, 052/426 08 10

 

strážca Jana Madajová  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Liptovský Mikuláš

tel: 0903 298 252

 

strážca Ing. Ľubomír Plučinský Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  Svit

tel: 0903 298 263

 

Spolupráca medzi ŠL TANAP a TANAP

Štátna ochrana prírody so sídlom v Banskej Bystrici a Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP) so sídlom v Tatranskej Lomnici uzatvorili dohodu o spolupráci. Predmetom tejto dohody je vzájomná spolupráca oboch organizácií na úseku ochrany prírody a krajiny. Dohoda bola uzatvorená s cieľom rozvíjania a prehlbovania spolupráce medzi ŠL TANAPu a Správou TANAPu na úseku ochrany prírody a starostlivosti o lesné a nelesné ekosystémy na území Tatranského národného parku. Spolupráca sa bude dotýkať najmä:

 • konzultácii a spolupráce pri tvorbe koncepčných a realizačných dokumentov (Programy starostlivosti, návštevné poriadky, lesný hospodársky plán)
 • výskumu a monitoringu (výmena informácií, databáz a stave prírodného prostredia)
 • praktickej starostlivosti o chránené územia a druhy (spočítanie, monitoring poľovnej zveri, monitoring a ochrana veľkých šeliem, dravcov, kamzíka a svišťa)
 • výchovy, vzdelávania, propagácie a edičnej činnosti
 • medzinárodnej spolupráce

NATURA 2000 - Európska sústava chránených území v SR

NATURA 2000 - Európska sústava chránených území v SR

Vstupom do Európskej únie 1. mája 2004 sa Slovenská republika zaradila do spoločenstva štátov, ktoré je postavené na základoch spoločnej vnútornej zahraničnej politiky. Spoločné pravidlá a normy sú záväzné rovnako pre všetky členské štáty EÚ a sú nadradené ich jednotlivým národným zákonom.

V oblasti ochrany prírody sú platné dve právne normy EÚ:

- smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/147/ES zo dňa 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva

- smernica Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (smernica o biotopoch)

Cieľom smerníc je udržanie alebo zlepšenie priaznivého stavu vzácnych a ohrozených druhov rastlín, živočíchov a prirodzených typov biotopov a tým zachovanie biodiverzity na území štátov EÚ. Hlavným prostriedkom je vytvorenie súvislej sústavy chránených územní NATURA 2000, v rámci ktorej sa uplatňujú vhodné spôsoby hospodárenia v prospech zachovania týchto druhov a biotopov.

NATURA 2000 je tvorená dvoma typmi území:

1. Na základe smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva sa vyhlasujú tzv. chránené vtáčie územia (CHVU) na ochranu druhov vtákov uvedených v prílohách tejto smernice. Na Slovensku sa vyskytuje 341 voľne žijúcich druhov vtákov. 81 z nich patrí medzi druhy vzácne z európskeho hľadiska, pre ktoré sa vyhlasujú CHVU.

2. Na základe smernice o biotopoch sa navrhujú biotopové územia na ochranu biotopov, druhov rastlín a živočíchov uvedených v prílohách smernice o biotopoch, ktoré nazývame územia európskeho významu (SKÚEV).

Územia sústavy NATURA 2000 sa vyčleňujú v rámci biogeografických regiónov. V rámci EÚ je vyšpecifikovaných 9 biogeografických regiónov. Na území Slovenska sa vyskytuje alpský a panónsky biogeografický región. Prešovský kraj patrí k alpskému regiónu.

Územie európskeho významu Tatry (SKUEV0307 Tatry)

SKUEV0307 Tatry sa nachádza v katastrálnych územiach: Lendak, Bobrovec, Jakubovany, Jalovec, Jamník, Konská, Kvačany, Liptovské Matiašovce, Liptovský Trnovec, Okoličné, Babky, Pribylina, Smrečany, Východná, Žiar, Štôla, Starý Smokovec, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Tatranská Javorina, Ždiar,  Habovka, Vitanová a Zuberec

Výmera SKÚEV Tatry je 61735,30 ha.

Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060), Kosodrevina (4070), Spoločenstvá subalpínskych krovín (4080), Alpínske trávinnobylinné porasty na silikátovom substráte (6150), Alpínske a subalpínske vápnomilné travinnobylinné porasty (6170), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Horské kosné lúky (6520), Aktívne vrchoviská (7110), Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov (3220), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a/alebo Isoeto-Nanojuncetea (3130), Silikátové skalné sutiny v montánnom až alpínskom stupni (8110), Smrekovcovo-limbové lesy (9420), Nespevnené karbonátové skalné sutiny montánneho až kolinného stupňa (8160), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Vápnomilné bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (91D0), Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Horské smrekové lesy (9410), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov európskeho významu: poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), vrchovka alpínska (Tozzia carpathica), lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae), klinček lesklý (Dianthus nitidus), korýtkovec (Scapania massalongi), grimaldia trojtyčinková (Mannia triandra), závitovka (Tortella rigens), bystruška potočná (Carabus variolosus), mihuľa potočná (Lampetra planeri), mlok hrebenatý (Triturus cristatus), mlok karpatský (Triturus montandoni), kunka žltobruchá (Bombina variegata), kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra tatrica), rys ostrovid (Lynx lynx), vydra riečna (Lutra lutra), medveď hnedý (Ursus arctos), netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), vlk dravý (Canis lupus), hraboš tatranský (Microtus tatricus), svišť vrchovský (Marmota marmota latirostris), uchaňa čierna (Barbastella barbastellus) a podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). 

Podrobnejšie podmienky ochrany, vymedzenie územia a stupne ochrany sú uvedené vo výnose MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu.

Chránené vtáčie územie Tatry (SKCHVU030 Tatry)

Chránené vtáčie územie Tatry (SKCHVU030) sa nachádza v katastrálnych územiach Liptovský Trnovec, Liptovské Matiašovce, Bobrovec, Babky, Jalovec, Smrečany, Žiar, Jakubovany, Konská, Jamník, Pribylina, Liptovská Kokava, Hybe, Vavrišovo, Svätý Štefan, Východná a Važec, v okrese Poprad v katastrálnych územiach Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Tatranská Javorina a Ždiar a v okrese Tvrdošín v katastrálnych územiach Habovka, Tichá dolina a Zuberec.

Výmera CHVÚ Tatry je 54 611,29 ha.

CHVU Tatry sa vyhlasuje za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu orla skalného (Aquila chrysaetos), tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus), kuvika kapcavého (Aegolius funereus), tetrova hoľniaka (Tetrao tetrix), kuvika vrabčieho (Glaucidium passerinum), jariabka hôrneho (Tetrastes bonasia), sokola sťahovavého (Falco peregrinus), bociana čierneho (Ciconia nigra), orla krikľavého (Aquila pomarina), lelka lesného (Caprimulgus europaeus), ďatľa čierneho (Dryocopus martius), ďatľa trojprstého (Picoides tridactylus) a strakoša sivého (Lanius excubitor) a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Podrobnejšie podmienky ochrany a vymedzenie územia sú uvedené vo vyhláške č. 4/2011 MŽP SR z 22.1.2 2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry. 


 

 

Medzinárodná spolupráca

Tatranský národný park sa zúčastňuje na spolupráci medzi Rocky Mountain National Park, Spojené štáty americké a Tatrzański Park Narodowy, Poľská republika.

Cieľom spolupráce medzi sesterskými národnými parkami je podporovať medzinárodnú spoluprácu, podpora sesterských národných parkov, obohacovať skúsenosti a odbornú prípravu pracovníkov všetkých parkov prostredníctvom projektov medzinárodnej spolupráce. Spolupráca prebieha prostredníctvom výmeny technických a odborných znalostí, informácií, dát, technológií, školenia a skúseností. Medzi potenciálne oblastí spolupráce patrí:

 • Starostlivosť o prírodné prostredie, monitorovanie kvality ovzdušia, vody, rastlinstva a živočíšstva, 

• Elektronická komunikácia a výmena informácií, 

 • Environmentálne vzdelávanie, 

• Výmena skúseností a dobrovoľníckych programov, 

• Ekoturistika, 

• Podpora a výmena informácií, najmä nových technológií, ktoré majú byť použité pre účely monitorovania prevádzky turistiky a cestovného ruchu. 

Zmluva o partnerstve a spolupráci bola podpísaná 22. apríla 2012 v Zakopanom na dobu 5 rokov.

Rocky Mountain National Park, USA

V roku 1915 Rocky Mountain National Park (RMNP) sa stal desiaty americký národný park. RMNP sa nachádza v Skalistých horách na americkom západe. Jedna tretina parku sa nachádza nad hornou hranicou lesa, kde dominujú alpínske lúky (tundry).

Rocky Mountain National Park zahŕňa 415 štvorcových míľ (1075 kilometrov štvorcových). Nachádza sa tam až 114 pomenovaných vrcholov nad 10.000 feet (3048 metrov) a 147 ľadovcových jazier. Longs Peak štít 14,259 feet (4,346 metrov) je najvyšší vrchol v parku a v severnom Colorade. Približne tri milióny ľudí navštevuje park ročne, čo je šiesty najnavštevovanejší národný park v Spojených štátoch. V letných mesiacoch môžu návštevníci cestovať cez Trail Ridge Road, čo je najvyššia cesta v Amerike, ktorá rozdeľuje park od východu na západ a dosahuje prevýšenie 12,183 feet (3713 metrov).

Prírodné prostredie RMNP je veľmi rozmanité. V horskom stupni sa nachádzajú lesné porasty s borovicou, smrekom, jedľou a osikou. Nad hornou hranicou lesa sa nachádzajú alpínske lúky. Zo živočíchov tu môžeme stretnúť losa, jeleniu zver, Bighorn ovce, medveďa čierneho, pumu, kojota a 260 druhov vtákov.

V RMNP je viac než 355 míľ (571 km) turistických chodníkov. Park je obľúbenou destináciou pre turistov, horolezcov, jazdcov na koňoch ako aj bežkárov.

 


 


 

Projekty realizované s podporou Slovenských elektrární, a., s. člen skupiny ENEL

 

Vzájomná spolupráca Správy TANAP-u a Slovenských elektrární, a.s. začala v roku 2007 projektom zameraným na ochranu dvoch najvýznamnejších a najvzácnejších druhov živočíchov vyskytujúcich sa na území Tatranského národného parku, a to kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) a svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris).

Projekt bol zameraný na monitoring biotopov v súvislosti so záchranou tatranského svišťa a kamzíka a prenos (reštitúcia) svišťa tatranského zo Západných do Belianskych Tatier v rokoch 2008 - 2010.

V roku 2009 sa začal realizovať ďalší projekt zameraný na mapovanie výskytu a dokumentáciu hniezdnych teritórií vtáčieho druhu sokola sťahovavého (Falco peregrinus). Jedno hniezdo sokola v oblasti Belianskych Tatier bolo strážené pomocou kamery. Zábery  z kamery boli poskytnuté verejnosti online prenosom cez internetovú sieť (www.spravatanap.sk „živá kamera“).

Ďalší projekt, ktorý bol realizovaný v roku 2010, bol zameraný na monitoring, ochranu a zlepšenie populačnej dynamiky orla skalného (Aquila chrysaetos) a orla krikľavého (Aquila pomarina). Aj v rámci tohto projektu bolo jedno hniezdo orla skalného strážené pomocou kamery a zábery boli online prenášané prostredníctvom internetovej siete. Kamera monitorovala hniezdo počas celej doby výchovy orlíčaťa a návštevníci internetu mali možnosť pozorovať celý vývin a rast malého orlíčaťa.

V súčasnosti pracovníci Správy TANAP-u pracujú na projekte monitoringu a zisťovania početnosti vzácnych šeliem - rys ostrovid (Lynx lynx) a vlk dravý (Canis lupus) na území Tatranského národného parku. Monitoring je realizovaný najmä fyzickým stopovaním, ale využívajú sa aj fotopasce, ktoré sú umiestňované na tzv. „vlčích a rysích“ chodníčkoch ako aj pri strhnutej koristi, ku ktorej sa predátori vracajú.

Kamerový systém Správa TANAP-u využila na monitorovanie svišťa tatranského v jesenných mesiacoch 2010 v oblasti Západných Tatier, následne monitorovanie svišťa tatranského a kamzíka tatranského v Skalnatej doline v jeseni roku 2011. Z oboch lokalít bol online prenos vysielaný cez internetovú sieť. V zimných mesiacoch v rokoch 2011 a 2012 bola kamera nasmerovaná do vtáčieho krmítka na Správe Tatranského národného parku v Liptovskom Mikuláši. V jarnom období bolo možné sledovať online zábery z hniezda bociana bieleho (Ciconia ciconia).

Kamera umožňuje širokej verejnosti sledovať zaujímavé aktivity našich chránených druhov živočíchov priamo u nich doma. Vzájomná spolupráca Správy TANAP-u a Slovenských elektrární, a.s. bola taktiež návštevníkom národného parku priblížená na paneloch s informáciou o spoločných projektoch a o podpore a stabilizácii biodiverzity v Tatranskom národnom parku, ktoré boli umiestnené v tatranských dolinách.

 

Jazyk

icon-facebook2
 pomoc

Partneri

logo profinet

airtransport

logo wilde

logo SE

Anička B O N U S

Príbeh jedného orla

(slovenska verzia)

Príbeh svišťa

ikonka kopie

Živé kamery

Spevavce TANAP

1675

Vtáčí ostrov

001030 002521

Vtáčí ostrov - východ

001030 002671

Kriváň

krivan

 Hniezdo RK

54514527 10205882229610541 5741438571064066048 o

 Hniezdo LM

001024 000309

Lomnický štít

lomni

Bociany - Vavrišovo

1788

Bociany - Partizánska Ľupča

1747

Bociany - Lisková

55

 Bociany - Pribylina

prib

Bociany - Veľká Lomnica

t

 

Návštevníci

DnesDnes1523
CelkovoCelkovo5317414

Reklama

 

kukaj logo6

ropk