Požiar v Tatranskom národnom parku

Dnes 25.4.2013 v popoludňajších hodinách v blízkosti cintorína v Starom Smokovci v TANAP-e vznikol lesný požiar. Vzhľadom k množstvu suchej trávy a silnému vetru sa rýchlo rozšíril na priľahlé lesné porasty  nachádzajúce sa v 3.stupni ochrany národného parku. Požiar zničil cca 30 ha lesa neďaleko intravilánu mesta Vysoké Tatry a vďaka použitiu vrtuľníkov s „bambi vakmi“ sa ho vo večerných hodinách podarilo dostať pod kontrolu. Zhoreli mladé lesné porasty vysadené po kalamite v roku 2004. Pôvodcom požiaru je pravdepodobne človek. Správa TANAP-u vyšle zajtra do priestoru požiaru desiatich pracovníkov odboru strážnej služby, aby spolu s ŠL – TANAP-u nepretržite monitorovali lokalitu a prípadne likvidovali tlejúce zvyšky po katastrofe.

 

Foto: Archív TANAPu

__________________________________________________________________________________________________________