Rekordér z vtáčej ríše orol krikľavý pod kontrolou odborníkov zo Správy TANAPu

Veľké prianie kolektívu pracovníkov Správy TANAPu bolo dňa 14. 8. 2013 splnené. V doobedňajších hodinách bol v liptovskej kotline na prvý pokus odchytený do jemnej ornitologickej siete 4-5 ročný samček orla krikľavého. Jeho hmotnosť bola 1 450 g. Odchyt bol vykonaný neďaleko jeho hniezdiska. Mláďa má tento pár ešte na hniezde.

Pomocou špeciálnych tenkých popruhov bola orlovi na chrbát umiestená miniatúrna solárna vysielačka o hmotnosti 30 g. Signál z nej bude určovať polohu orla, takže na mape budeme vidieť jeho aktuálnu polohu. Orol bol následne okrúžkovaný, dostal meno Arnold. Pod týmto menom v polovici septembra začne svoju dlhú púť až do juhovýchodnej Afriky.

Je to po prvý krát, čo z Liptova budeme sledovať orla krikľavého na jeho migračnej ceste v priamom prenose. Projekt je zaujímavý pre širokú verejnosť aj odborníkov. Navrhla ho Správa TANAPu v spolupráci so spoločnosťou Slovenské elektrárne a.s. člen skupiny Enel.

Dlho pripravovaný projekt – online sledovanie pohybu odchyteného jedinca teda začal. V dohľadnej dobe bude možné sledovať GPS pozície Arnolda priamo on-line na web stránke Správy TANAP-u, Slovenských elektrární, a.s. a MŽP SR.