Aj nenápadné druhy majú obrovskú hodnotu

Niektoré druhy rastlín upútajú už z diaľky svojim vzrastom, farebnosťou kvetou, zvláštnym tvarom listov. No existujú aj druhy, ktorých vzhľad nie je taký atraktívny a možno práve z tohto dôvodu sú často prehliadané.

Takýmto druhom je určite aj sitina gaštanovohnedá, ktorá má na Slovensku už iba jednu lokalitu výskytu. Viazaná je na prameniská v subalpínskom až alpínkom stupni a optimálne podmienky našiel v jednej z dolín vo Vysokých Tatrách. Na plošne malej lokalite (asi 5 m2) v tomto roku kvitlo 16 kusov tohto nenápadného druhu, ktorého výška nepresahuje 20 cm. Ak by ste očakávali kvety, aké si každý z nás najčastejšie predstaví, boli by ste sklamaný. Kvety zbadáte až po lepšom prizretí sa. Nepútajú ani farbou, ani veľkosťou. U nás kvitne od polovice júla, do konca augusta.

Vzhľadom na jeho vzácnosť bola spoločenská hodnota jednej rastliny stanovená na 82,95 € a druh bol zaradený aj medzi kriticky ohrozené druhy našej flóry. Sitina gaštanovohnedá je zaradená medzi druhmi, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia.

 


__________________________________________________________________________________________________________