Každoročné upozornenia Správy TANAPu návštevníkom Tatranského národného parku na zvýšené požiarne riziko je namieste

Za posledné extrémne suché dni vznikol na území TANAPu požiar vo výške 1900 m. n m. v Západných Tartách na rozhraní alpínkeho a subalpínskeho stupňa v doline Parichvost časť Pachoľa. Lokalita patrí do území s tretím stupňom ochrany prírody. Poškodené boli vysokohorské alpínske lúky a kosodrevina. Pravdepodobná príčina požiaru je ľudský faktor.

Požiar bol nahlásený 19. augusta 2013 o 11:00 hod. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva hasičských a záchranných zborov z Liptovského Mikuláša, Dolného Kubína, Martina a Žiliny. V extrémnych vysokohorských podmienkach museli byť použité vrtuľníky MO SR a MV SR s „bambi vakmi“. Správa TANAPu úzko spolupracovala pri likvidácii požiaru. Požiar po dvoch dňoch sa podarilo uhasiť a dostať pod kontrolu. Príslušný strážca úseku z odboru strážnej služby nepretržite monitoroval lokalitu až po ukončenie zásahu, tiež zlikvidoval na mieste posledné tlejúce zvyšky po katastrofe. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.

 


__________________________________________________________________________________________________________