Arnoldov syn úspešne vyletel z hniezda

Arnold zalietava za potravou do 3 km od hniezda. Samica pravidelne dokrmuje mláďa, ktoré už bolo pozorované mimo hniezda pri prvých preletoch. Odlet orlov krikľavých z hniezdiska smerom na zimovisko do Afriky sa očakáva v priebehu 2 týždňov.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________