Spoločná akcia Správy TANAP-u a polície SR zameraná na dodržiavanie legislatívy ochrany prírody v Tatranskom národnom parku

V posledný augustový týždeň Odbor strážnej služby Správy TANAP-u a polícia SR zrealizovali spoločnú preventívno – represívnu akciu zameranú na ohrozenie a poškodenie životného prostredia, porušovanie ochrany vôd a ovzdušia, porušovanie ochrany rastlín a živočíchov, porušovanie ochrany stromov a krov, pytliactvo, neoprávnené vjazdy motorových vozidiel do územia národného parku, neoprávnený zber a predaj lesných plodov, pohyb mimo turistických značkovaných chodníkov, bivakovanie a pod.

Akcia trvala dva dni, pričom každú hliadku tvorila skupina dvoch profesionálnych strážcov Správy TANAP-u a jedného člena PZ SR s prideleným služobným motorovým vozidlom polície SR alebo Správy TANAP-u. Počas akcie jednotlivé hliadky riešili niekoľko priestupkov, ktoré boli vo väčšine prípadov vyriešené priamo na mieste udelením blokovej pokuty. Najčastejšie sa jednalo o nelegálny zber lesných plodov v 3. a vyššom stupni ochrany, neoprávnený vjazd motorových vozidiel do územia národného parku, pohyb mimo turistických chodníkov, púšťanie psa „na voľno“ a bivakovanie. Odbor strážnej služby Správy TANAP-u bude v zmysle základnej pracovnej náplne aj naďalej pokračovať v kontrole dodržiavania platnej legislatívy ochrany prírody. Naše poďakovanie za dobre zorganizovanú akciu patrí hlavne Okresnému riaditeľstvu PZ v Poprade. Spoluprácu s  políciou SR vnímame veľmi pozitívne, no nie len z pohľadu represie, ale predovšetkým z pohľadu následnej prevencie a osvety.

 

__________________________________________________________________________________________________________