Praktická ochrana plamienky driemavej (Tyto alba)

Plamienka driemavá je kozmopolitne rozšírený druh, je to typický synantropný druh, hniezdi najmä vo vežiach kostolov a na povalách poľnohospodárskych budov.Najcharakteristickejším znakom plamienky je výrazný srdcovitý závoj na prednej strane hlavy, podľa ktorého plamienku pozná mnoho ľudí.Plamienka na Slovensku patrí medzi ohrozené druhy. Ako hlavný negatívny faktor sa javí úbytok bezpečných hniezdisk a doprava. Početnosť druhu ohrozujú najmä predátori, napr. kuny dokážu zničiť znášku, mláďatá a dokonca na hniezde sediacu samicu.Prioritou v ochrane druhu je záchrana existujúcich hniezdisk a inštalovanie rozmerných drevených búdok do poľnohospodárskych objektov, dôkladne zabezpečených proti predátorom.

V rámci spoločného projektu Záchrannej stanice v Zázrivej a Záchrannej stanice Bartošovice INTEREG boli vyvesené 3 rozmerné drevené búdky v dvoch poľnohospodárskych spoločnostiach v územnej pôsobnosti Správy TANAP-u. Do týchto búdok bolo vložených 5 jedincov plamienky driemavej privezených z Bartošovíc, ktoré boli pred vložením do búdok okrúžkované.

Cieľom projektu je zvyšovanie populácie tejto v súčasnosti vzácnej sovy na Slovensku.

 

__________________________________________________________________________________________________________