Jubilejná 25. stredoslovenská ornitologická konferencia

Dňa 6. septembra 2013 sa vo Zvolene konal už 25. ročník ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou. Na konferencii odzneli veľmi zaujímavé príspevky z monitoringu populácií a populačnej biológie a ekológie druhov, medzi nimi aj referát, ktorý pripravil RNDr. Ľ. Peške s pracovníkmi Správy TANAP-u „Sledovanie priestorovej aktivity a ťahu orla krikľavého pomocou GPS-GSM vysielača“ o označenom samcovi orla krikľavého z kompetenčného územia Správy TANAP-u, ktorého pohyb je možné sledovať na web. stránke TANAP-u „Orol Arnold GPS“.

Ide o pilotný projekt TANAP-u, ktorý bude využitý k propagácii ochrany prírody a predovšetkým k oboznámeniu sa verejnosti so životom tohto pre Slovensko typického druhu, ktorý ako jediný z orlov hniezdiacich na Slovensku tiahne na vzdialené zimoviská až na južnú pologuľu.

 


__________________________________________________________________________________________________________