Deň Svätého Huberta

Dňa 22. septembra Múzeum Liptovskej dediny v Pribyline opäť otvorilo brány milovníkom prírody a poľovníctva pri príležitosti Dňa Svätého Huberta. Správa TANAP-u podobne ako ostatní organizátori privítala návštevníkov vo svojej expozícii. Počas slávnostného dňa boli odprezentované činnosti Správy za posledné roky. Jednalo sa filmovú prezentáciu z odchytu šiestich medveďov z obdobia rokov 2008 až 2013 a video prezentáciu webkamier Správy TANAP-u, ktorá návštevníkom priblížila život sokola sťahovavého, kamzíka vrchovského tatranského, spevavcov, bociana bieleho, orla skalného a ďalších dravcov v uplynulom období. Návštevníci mali možnosť v rámci návštevy expozície obdržať propagačné materiály z oblasti botaniky, zoológie, všeobecných informácií o TANAP-e, či územiach NATURA 2000.