Záchrana 222 ročnej lipy

Správa TANAP-u dňa 31.10.2013 spolu s vlastníkom pozemku - obcou Liptovská Teplá a v spolupráci s arboristickou firmou BAUBAB z ČR (firma špecializujúca sa na ošetrovanie stromov) zrealizovala ošetrenie 222 ročnej chránenej lipy veľkolistej v obci Liptovská Teplá (kat. úz. Madočany). Táto lipa si v rebríčku najhrubších chránených stromov v TANAP-e vyslúžila druhé miesto, a to obvodom kmeňa 602 cm vo výške 1,3 metra nad zemou. 

K tomuto opatreniu sme pristúpili z toho dôvodu, že táto lipa mala zhoršený zdravotný stav a rastie priamo nad miestnou cestnou komunikáciou. Zásahom sledujeme zvýšenie bezpečnosti, nakoľko vlastník pozemku, na ktorom drevina rastie má zo zákona povinnosť starať sa o ňu a ošetrovať ju. Obvodovou redukciou koruny sme posilnili stabilitu stromu, tak aby nedošlo k rozlomeniu koruny a zdravotným rezom zabránime ďalšiemu padaniu suchých konárov. V neposlednom rade týmto ošetrením dosiahneme predĺženie funkčnej životnosti toho chráneného stromu. 

Podobné ošetrenie Správa TANAP-u v spolupráci s firmou BAUBAB zrealizovala minulý rok na lipe veľkolistej v Ľubochni pri endokrinologickom ústave.