Záverečná konferencia

Ministerstvo životného prostredia SR v Bratislave a Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici, usporiadali záverečnú konferenciu projektu - Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny ( vrátane NATURA 2000 ). Toto podujatie sa uskutočnilo 6. a 7. 11. 2013 v obci Bystrá. Zo Správy TANAPu v Tatranskej Štrbe sa zúčastnila pracovníčka pre environmentálnu výchovu M. Proháczková, ktorá vo svojej prezentácii oboznámila účastníkov konferencie s príkladmi využívania projektových výstupov v praxi na základných školách v podtatranskom regióne.