Medzi najmenšími

Správa Tatranského národného parku v Tatranskej Štrbe prijala pozvanie na besedu s deťmi do Materskej školy na ul. Letnej v Poprade, dňa 11.11.2013. Témou besedy bol kolobeh vody v prírode. Deti si vypočuli príbeh o putovaní vodných kvapiek, a o žabke, ktorá necitlivým prístupom verejnosti prišla o mokraď, v ktorej bývala. Na tomto stretnutí deti hrali pexeso o rastlinách a živočíchoch v mokradiach, dostali zaujímavé omaľovánky, v ktorých bol nejaký príbeh. Vo farebných tričkách tvorili skupinky pri aktivitách. Program pre deti pripravila M. Proháczková, ktorá sa dohodla s touto materskou školou na ďalšej spolupráci.

Obrazový materiál a tričká s názvom VODA JE ŽIVOT, poskytol pre účely environmentálnej výchovy na Správe TANAP - u DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie v Bratislave.